aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Achtste zondag van de herfst, 12 november 2006
Marcus 12,28-34
het grote gebod
Inleiding
Ik heb nogal letterlijk vertaald.
Het was lastig om dianoia in 30 en sunhèsis in 33 een eigen woord te geven.
De vertaling klinkt, zoals hij hier nu staat, wat onwennig, maar toch laat het zich wel goed lezen, dacht ik.
Van het getutoyeer in de NBV krijg ik schoon genoeg. Hoewel ik dat zelf ook wel veel gedaan heb is het mij toch te familiair, te gemeenzaam. Bijbeltaal mag wel wat apart zijn. (Jaap Goorhuis)
Vertaling
28Eén der schriftgeleerden kwam naar hem toe omdat hij hen hoorde redetwisten.
Hij zag dat hij hun goed geantwoord had en vroeg hem:
Welk gebod is het eerste van alle?
29Jezus antwoordde:
het eerste is:  
hoor Israel, de Heer onze God, één Heer is Hij!
30Gij zult de Heer uw God liefhebben,
met heel uw hart,
met heel uw geest,
met heel uw verstand
en met heel uw kracht.
31Het tweede is dit:
heb uw naaste lief die is als uzelf.
Groter dan deze is er geen ander gebod.
32De schriftgeleerde zei tegen hem:
Goed meester!
Naar waarheid zegt gij dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij.
33En dat Hem liefhebben
uit het hele hart,
uit het hele begrip
en uit de hele kracht
én het liefhebben van de naaste die is als jezelf
belangrijker is dan alle brandoffers
en slachtoffers.
34Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had en zei tegen hem;
Gij zijt niet ver van het Koninkrijk van God.
Niemand durfde hem nog iets te vragen.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Achtste zondag van de herfst
Laatste wijziging 15 Feb 2021 10:56:34
Reacties:
Soeting: De vraag naar de opstanding [2006-10-10 19:03:37]
1. Ik ben het met je eens, bijbeltaal moet niet te gemeenzaam zijn, maar is 'gij' niet uit de tijd. Voel je niets voor 'U '?
2. "liefhebben uit uw hele hart"  is m.i.geen goed Nederlands. 'ek' moet hier echt door 'met'worden vertaald. Daarbij vind ik de omzetting fraaier: "liefhebben met heel uw hart", etc.
3. Vs. 28 'antwoorden' regeert de derde naamval: "Hij zag dat hij hun goed geantwoord had".
Vs 31 c, "dezen" — moet zijn "deze" (alleen bij de aanduiding van personen krijgt het meervoud een 'n'.)
Soeting: De vraag naar de opstanding [2006-10-17 21:09:37]
[8] Zonder inhoud
jaap goorhuis: Adriaan, ik neem je suggesties in dank over en heb de tekst dienovereenkomstig gewijzigd. Alleen het 'Gij' heb ik laten staan. Een echte reden daarvoor heb ik niet, natuurlijk. Je hebt gelijk dat wij dat niet meer zo zeggen, tenminste: boven de rivieren. Daaronder is het nog anders en in België ook.
Gij zit voor mijn gevoel een beetje in tussen jij en U.
Maar ja, ik geef het voor beter.
De gebruiker van deze vertaling kan naar eigen gevoel en inzicht handelen.
Jaap. [2006-10-17 19:16:05]

Andere vertalingen: Mar. 12,28-34 [Evangelie] Het eerste gebod, Mar. 12,28-34 [Evangelie]

Achtste zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 29,1-30 [OT-alt]
Mar. 12,28-34 [Evangelie]
Lev. 19,1-2 [OT]
Lev. 19,9-18 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 195; Colofon