aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag van Pasen, 4 april 2010
Lucas 23,54-24
terugkeer
Vertaling
54Het was de dag van de voorbereiding
en de sabbath was aangebroken.
55Maar op afstand  waren de vrouwen,  
die uit Galilea met hem meegekomen waren,
gevolgd, en schouwden de grafplaats
en hoe zijn lichaam er gelegd werd,
(daarvan)terugkerend maakten zij geurstoffen en mirre gereed.
1En op sabbath hielden zij rust volgens het gebod.
Maar op de eerste (dag) van de sabbathsweek, diep in de ochtend,
kwamen zij bij het graf
om de geurstoffen te brengen, die zij gereed gemaakt hadden.
2De steen evenwel vonden zij van de grafplaats afgewenteld,
en toen zij er binnengingen,
3vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet.
4Het geschiedde, terwijl zij hierover vertwijfeld waren,
zie, twee mannen traden op hen toe,
in schitterend gewaad.
5Maar terwijl zij door vrees bevangen,
het gelaat ter aarde neigen,
zeiden zij tot hen:
Waarom zoeken jullie de levende tussen de doden?
Hier is hij niet, maar hij is opgewekt !
6Herinner je, hoe hij tot jullie gesproken heeft,
toen hij nog in Galilea was, zeggend:
7de Mensenzoon moet overgeleverd worden
in de handen van mensen  â€“zondaren-,
8en gekruisigd worden en ten derde dage opstaan.
En zij herinnerden zich zijn woorden
9en keerden terug, weg van de grafplaats,
om al deze dingen aan de elven te berichten
en  aan al de overigen.
10Dit waren Maria van Magdala en Johanna en Maria van Jacobus.
Ook de overigen die bij hen waren,
spraken deze dingen tot de apostelen.
11Maar hen kwamen deze woorden voor als kletspraat
en zij geloofden hen niet.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Eerste zondag van Pasen
Laatste wijziging 22 Mar 2010 17:01:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Eerste zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 51,9-11 [OT]
Luc. 23,54-24 [NT-alt]
Ex. 15,1-18 [Antwoordpsalm]
Ex. 15,19-21 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 32; Colofon