aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag van de herfst, 24 september 2006
Marcus 9,30-37
De tweede lijdensaankondiging
Vertaling
30Zij vertrokken vandaar
en reisden door Galilea.
En hij wilde niet,
dat iemand dit te weten kwam.
31Want hij onderwees zijn leerlingen.
Hij zei hun:
De Mensenzoon wordt overgeleverd
in de handen van mensen
en zij zullen hem ter dood brengen
maar nadat hij ter dood gebracht is
zal hij na drie dagen opstaan.
32Zij begrepen deze woorden  niet
maar durfden hem er niet naar te vragen.
33Zij kwamen te Kafarnaüm.
En thuis gekomen vroeg hij hun:
Waarover discussieerden jullie onderweg met elkaar?
34Maar zij zwegen.
Want zij hadden onderweg met elkaar
erover gesproken, wie de grootste was.
35Hij ging zitten en riep de twaalf
en zei tegen hen:
Als iemand de eerste wil zijn,
dan zal hij van allen de laatste
en van allen een dienaar zijn.
36Hij nam een kind, stelde dat in hun midden
sloot het in zijn armen en zei tot hen:
37Wie één van deze kinderen ontvangt in mijn naam,
die ontvangt mij.
En wie mij ontvangt,
ontvangt niet mij,
maar hem die mij gezonden heeft.
Afdrukken | vertaling door Soeting | bij Eerste zondag van de herfst
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:15:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 9,30-37 [Evangelie] , Mar. 9,30-37 [Evangelie] De grootste moet de minste (durven) zijn., Mar. 9,30-37 [Evangelie]

Eerste zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 11,27-32 [OT-alt]
Gen. 12,1-9 [OT-alt]
Deut. 13,1-6 [OT]
Mar. 9,30-37 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1856; Colofon