aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paaswake, 3 april 2010
Ezechiël 37,1-14
Inleiding
Israël zal als volkuit de dood herrijzen
Vertaling
1De hand van JHWH nu kwam op mij.
Hij voerde mij naar buiten door de geest van JHWH1
en zette mij neer2 in het midden van de vlakte3
die was vol beenderen.
2Hij liet mij er rondom langs trekken, [helemaal] rondom
en zie, zeer vele [lagen er] over de vlakte [verspreid]
en zie, zij waren zeer uitgedroogd.
3Hij zei tot mij:
Mensenkind
Zullen deze beenderen [weer] leven?
Ik zei:
Mijn Heer JHWH, u weet [het].
4Hij zei tot mij:
Profeteer over deze beenderen
zeg tot hen:
[Jullie] uitgedroogde beenderen
hoort het woord van JHWH!
5Zo zegt mijn Heer JHWH tot deze beenderen:
Zie, ik laat geest in jullie komen
zodat jullie leven.
6Ik geef pezen op jullie
ik laat vlees op jullie opkomen
en trek huid over jullie heen
ik geef geest in jullie
zodat jullie leven
en jullie zullen weten dat ik JHWH ben.
7Ik heb geprofeteerd zoals mij geboden was.
Er kwam een geruis zodra ik profeteerde
en zie, een beving
[de] beenderen naderden elkaar
[elk] been tot zijn [bijbehorend] been.
8Ik zag,
zie, op hen kwamen pezen en vlees
er trok huid van boven af over hen heen
maar geest was er niet in hen.
9Hij zei tot mij:
Profeteer tot de geest
profeteer, mensenkind,
zeg tot de geest:
Zo zegt mijn Heer JHWH:
Kom uit de vier windstreken, o geest,
blaas deze omgebrachten aan
opdat zij leven.
10Ik profeteerde, zoals hij mij had geboden.
De geest kwam in hen
en zij leefden.
Zij stonden op hun voeten
een zeer, zeer groot leger.
11Hij zei tot mij:
Mensenkind
deze beenderen: het hele huis Israël zijn zij.
Zie, zij zeggen:
‘Onze beenderen zijn uitgedroogd
onze hoop is verloren
afgesneden, dat zijn wij’.
12Daarom profeteer en zeg tot hen:
Zo zegt mijn Heer JHWH:
Zie, ik open jullie graven,
ik doe jullie opgaan uit jullie graven, mijn volk
ik doe jullie naar Israëls grond komen.
13En jullie zullen weten
dat ik JHWH ben
wanneer ik jullie graven open
wanneer ik jullie doe opgaan uit jullie graven, mijn volk.
14Ik leg mijn geest in jullie
zodat jullie leven
en ik zal jullie rust laten vinden op jullie [eigen] grond.
En jullie zullen weten
dat ik, JHWH, heb gesproken en daar ook naar zal doen.
-  Uitspraak van JHWH  -
Noten
1Voor de vertaling ‘door de geest van JHWH’ is gekozen o.g.v. 11:5 (‘de geest van JHWH’) en 11:24 (‘door de geest van JHWH’). Mogelijk is ook de vertaling ‘JHWH voerde mij in (de) geest naar buiten’.
2Op grond van de context is gekozen voor ‘en zette mij neer’, ofschoon de vertaling volgens de vocalisatie moet luiden ‘en liet mij rust vinden’.
3Omdat in 3:22v. sprake is geweest van ‘de vlakte’ wordt die hier als bekend verondersteld.
Afdrukken | vertaling door mazbo | bij Paaswake
Laatste wijziging 12 Mar 2010 14:41:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 37,1-14 [OT] Israël zal als volk uit de dood herrijzen, Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT] , Ez. 37,1-14 [OT] , Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT] , Ez. 37,1-14 [OT]

Paaswake - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 1 [OT]
Ex. 14,15-31 [OT]
Gen. 22,1-18 [OT]
Jes. 12,1-6 [Antwoordpsalm]
Ez. 37,1-14 [OT]
Sef. 3,12-20 [OT]
Ex. 13,17-22 [OT-alt]
Ex. 14 [OT-alt]
Ex. 14,9-14 [OT-alt]
Ex. 13 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 420; Colofon