aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van Pasen, 24 april 2022
Exodus 15,1-18
Vertaling
1Toen, op dat moment, zong Mozes met de kinderen Israƫls
dit gezang voor JHWH:
Ik wil zingen voor JHWH
want hoog steeg Hij, hoog,
het paard en zijn berijder slingerde Hij in de zee.
2Mijn weerbaarheid en mijn lied is JH,
Hij is mij tot bevrijding geworden.
Deze is mijn God, ik bewonder Hem,
de God van mijn vader, Hem zal ik verheffen.
3JHWH is een man van de strijd,
JHWH is zijn naam.
4De strijdwagens van farao en zijn legermacht
wierp Hij in de zee;
de keur van zijn adjudanten, ze werden verslonden door de Rietzee.
5Oervloeden bedekten hen,
ze daalden neer in de diepten als een steen.
6Uw rechterhand, JHWH, majestueus in kracht,
uw rechterhand, JHWH, verpletterde de vijand.
7In uw machtige hoogheid hebt Gij neergehaald
wie tegen U opstaan;
Gij zondt uw toorngloed,
die verteerde hen als stro.
8Door de adem van uw neus hoopten de wateren zich op,
kwamen de stromen tot staan als een dam,
stolden de oervloeden in het hart van de zee.
9De vijand sprak: ik achtervolg, ik haal in, ik deel buit,
mijn ziel wordt van hen vervuld;
ik trek mijn zwaard, mijn hand zal hen onteigenen.
10Gij hebt geblazen met uw adem, de zee bedekte hen,
zij zonken neer als lood in majesteitelijke wateren.
11Wie is als Gij onder de goden, JHWH,
wie is als Gij, majestueus in heiligheid,
geducht in de lofzangen,
doende het uitzonderlijke.Vert. K. Goverts
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 2e van Pasen
Laatste wijziging 13 Mar 2010 20:39:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 15,1-18 [OT] , Ex. 15,1-18 [Antwoordpsalm] , Ex. 15,1-21 [OT-alt] , Ex. 15,1-1 [OT]

2e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 15,1-18 [OT-alt]
Gen. 28,10-22 [OT]
Joh. 20,19-31 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 57; Colofon