aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 2 april 2010
Jesaja 52,13-15
Vertaling
13Zie mijn knecht zal succesrijk zijn
Hij zal stijgen, zal verheven en zeer hoog zijn.
14Evenals velen om hem1 ontzet waren
zo wezenloos geschonden was zijn verschijning
en ontmenselijkt zijn gestalte –
15zo zal hij vele naties opschrikken2 ;
om hem zullen koningen de mond dicht klemmen.
Want zij, aan wie niets verteld was, zien het
en wie niets gehoord hadden, begrijpen het.
Noten
1MT: 'om jou'.
2'uiteenspetteren'. Zie voor deze en andere keuzen: W.Beuken, Jesaja 2a (POT).
Afdrukken | vertaling door kad | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 10 Mar 2011 15:07:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 52,13-15 [OT] , Jes. 52,13-15 [OT-alt] , Jes. 52,1-15 [OT-alt] , Jes. 52,12-15 [OT] , Jes. 52,13-15 [OT] , Jes. 52,13-15 [OT-alt] , Jes. 52,13-15 [OT] , Jes. 52,1-15 [OT]

Goede Vrijdag - rood of paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hos. 6,1-6 [OT]
Jes. 52,13-15 [OT]
Jes. 53,1-12 [OT]
Ex. 12,21-28 [OT]
Luc. 22 [NT-alt]
Luc. 23 [NT-alt]
Ex. 12,29-42 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon