aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dertiende zondag van de zomer, 17 september 2006
Marcus 9,14-29
De genezing van een jongen die bezeten was.
Vertaling
14Toen zij bij de leerlingen kwamen
zagen zij een grote menigte om hen heen,
enige Schriftgeleerden discussieerden met hen.
15Terstond toen de hele menigte hem zag
waren zij verbijsterd.
Zij liepen op hem toe en begroetten hem.
16Hij vroeg hun:
Waarom discussieren jullie met hen?
17Eén uit de menigte antwoordde hem:
Meester,
ik heb mijn zoon tot u gebracht
die bezeten is door een geest,
daarom kan hij niet praten1 .
18Steeds als die hem overweldigt
werpt hij hem op de grond.
Hij heeft dan schuim om zijn mond,
knarst met zijn tanden,
en verstijft.
Ik zei tegen uw leerlingen
dat zij hem zouden uitdrijven,
maar dat konden zij niet.
19Hij gaf hun ten antwoord:
O ongelovige generatie!
Hoe lang moet ik nog bij jullie zijn?
Hoe lang zal ik jullie nog kunnen verdragen?
Breng hem bij mij.
20En zij brachten de jongen2 bij hem.
Maar toen de geest hem zag
deed hij de jongen terstond stuiptrekken.
Hij viel op de grond
en rolde heen en weer met schuim om zijn mond.
21En hij vroeg zijn vader:
Hoe lang overkomt hem dit al?
Hij zei:
Van kind af aan.
22En dikwijls heeft hij de jongen
in het vuur en in het water gedreven
om hem om te brengen.
Maar als U iets kunt
help ons dan.
Ontferm U over ons!
23Maar Jezus zei tot hem:
Als U het kunt...
Alles is mogelijk voor wie gelooft.
24Terstond riep de vader van de jongen het uit:
Ik geloof!
Kom mijn  ongeloof te hulp!
25Toen Jezus zag dat een menigte samenstroomde
bestrafte hij de onreine geest
en zei tegen hem:
Jij geest die stom en doof maakt,
ik beveel jou:
Ga van hem uit en kom niet meer in hem terug!
En hij ging van hem uit
terwijl de jongen schreeuwde
onder hevige struiptrekkingen.
26Hij werd als een dode,
zodat velen zeiden
dat hij gestorven was.
27Maar Jezus vatte zijn hand
en wekte hem op.
En hij stond op!
28Toen hij een huis was binnengegaan
vroegen zijn leerling, toen zij met hem alleen waren:
Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?
29Hij zei tegen hen:
Dit soort kan door niets uitvaren
dan door gebed.
Noten
1Lett.: 'die door een stomme geest bezeten is'.
2De woorden 'de jongen' zijn ter wille van het Nederlands ingevoegd, ook in de verzen 22 en 25.
Afdrukken | vertaling door Soeting | bij Dertiende zondag van de zomer
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:03:31
Reacties:
harrypals: enkele opmerkingen bij Markus 9 : 14-29 [0000-00-00 00:00:00]
11 woorden met -x- in het verhaal, 5 x in 25/26, dus: heftig, sterk verhaal; mijn opmerkingen zijn meer vragend dan stellend
14: is 'pros' niet meer 'tegen'?: 'die met redeneringen tegen hen ingingen'
15: 'ekthambeomai': volgens Van Veldhuizen ('De Eerste Dag')gaat het veel meer om verbijstering (parallel 14 : 33 en 16 : 5); ik neig naar ook naar een sterkere vertaling
18: met Naastepad en Naardense bijbel geef ik de voorkeur aan 'eruit werpen / gooien', vanwege de concordantie met 'ballo' op andere plaatsen (bijv. vs. 22)
19: het praesens 'legei': altijd als Markus dat gebruikt wordt er iets gezegd dat uitreikt boven het vertelde verhaal; is het zinvol/mogelijk dat te vertalen?
20: ik vraag me af of 2 x 'jongen; toevoegen goed is; het verduidelijkt zeker, maar neemt ook de dubbelzinnigheid (zeker op de 2e plaats) weg
20: is 'ter aarde' niet beter? (met Naastepad en NB), vanwege connotatie 'hemel' en belofte v beerven van het aarde-land?
21: 'zijn' bij 'vader': verbondenheid vader-zoon essentieel in het verhaal
21: 'chronos' meevertalen? Markus had 'hoe lang' ook zonder 'chronos' kunnen weergeven...
22: slotparticipium kan ook zo vertaald worden: 'help ons dan, als u innerlijk bewogen bent met ons'
23: beginnen met 'maar'? zit iets in van verzet van Jezus tegen de onbeslistheid van de vader...
24: of 'help mij met/in mijn ongeloof' (zo ook NB)
25: kan het 'ego' dat Jezus spreekt vertaald worden? V.d Zeyde: 'ik, Jezus,'; misschien beter: accent erop of cursiveren
25: grieks heeft 2 x 'ex' en 2 x 'en', bijv: 'ga eruit, uit hem en ga nooit meer in/bij hem binnen'
26: wie schreeuwt en stuiptrekt? de jongen? de geest? openlaten?
26: 'die velen'?
28: ook mogelijk is 'dat wij hem er niet uit konden werpen...' (met accent op 'wij')


Andere vertalingen: Mar. 9,14-29 [Evangelie] Een mens in wanhoop, Mar. 9,14-29 [Evangelie] Een mens in wanhoop, Mar. 9,14-29 [Evangelie]

Dertiende zondag van de zomer - groen

Jezus werpt demonen uit

Overige teksten:

Jes. 45,20-25 [OT]
Mar. 9,14-29 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 65; Colofon