aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 52,12-15
12Je hoeft niet overhaast uit te trekken,
je hoeft niet als op de vlucht weg te gaan,
want JHWH gaat voor jullie uit
en de je achterhoede is Israëls God.

13Zie mijn knecht zal voorspoedig zijn,
hij zal stijgen, gedragen worden en zeer hoog zijn.  
14Zoals velen over (je/) hem verbijsterd waren
— zo onmenselijk geschonden was zijn aanzien,
zijn gestalte niet als van mensenkinderen –
15zo zal hij vele naties in verwarring brengen,
koningen zullen over hem hun mond houden,
want zij aan wie niets verteld was,
zien
en wie niets hadden gehoord
begrijpen het.

Afdrukken | vertaling door kad | bij Zesde zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 4 Mar 2010 16:28:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,1-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,1-15
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 158; Colofon