aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag van de Veertig dagen, 21 maart 2010
Lucas 20,9-19
Vertaling
9Hij begon tot het volk deze gelijkenis te spreken:
Een mens plantte een wijngaard,
verpachtte die aan wijnbouwers
en ging geruime tijd buitenslands.
10Toen de juiste tijd gekomen was,
zond hij de wijnbouwers een dienaar
opdat zij hem van de vrucht van de wijngaard zouden geven;
maar de wijnbouwers sloegen hem
en zonden hem met lege handen1 weg.
11Hij ging door2
en stuurde een andere dienaar;
maar ook hem sloegen zij,
ze scholden hem uit
en zonden hem met lege handen weg.
12Hij ging door en stuurde een derde;
maar ook deze verwondden zij
en wierpen hem eruit.
13Toen zei de heer van de wijngaard:
wat zal ik doen?
Ik zal mijn zoon, de geliefde, sturen.
Wellicht zullen zij voor hem ontzag hebben.
14Toen de wijnbouwers hem zagen
overlegden zij met elkaar en zeiden:
Dit is de erfgenaam;
laten we hem doden,
dan wordt de erfenis van ons.
15en ze wierpen hem de wijngaard uit
en doodden hem.
Wat zal de heer van de wijngaard met hen doen?
16Hij zal komen en deze wijnbouwers vernietigen
en de wijngaard aan anderen geven.
Toen ze dat hoorden,
zeiden ze:
Dat mag niet gebeuren!
17Hij keek hen aan en zei:
Waarom is er dan dit geschreven:
de steen die de bouwlieden verwierpen
die is tot hoeksteen geworden?
18Ieder, die over deze steen valt,
zal verpletterd worden
en ieder op wie hij valt,
zal worden vermorzeld.
19Toen zochten de schriftgeleerden en hogepriesters de hand3 aan hem te slaan, dat uur,
maar ze vreesden het volk,
want ze begrepen dat hij met het oog op hen
deze gelijkenis gesproken had.
Noten
1Er staat slechts: κενός, leeg. Voor de duidelijkheid vertaald met: met lege handen
2Vertaling van προσέθετο (Aor. Med. Ind. 3s van προστίθημι), doorgaan met iets te doen. NaB vertaalt: hij hield vol. NBV heeft slechts ‘daarna’, wat ik te weinig vind voor de betekenis van het ‘niet aflaten’ van de heer van de wijngaard.
3eigenlijk: handen, meervoud, maar ik kies hier voor het bekende gezegde.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Vijfde zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 5 Nov 2020 18:40:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 20,9-19 [Evangelie] Gelijkenis van de wijngaard

Vijfde zondag van de Veertig dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 20,9-19 [Evangelie]
Ex. 9,13-35 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1952; Colofon