aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de Veertig dagen, 14 maart 2010
Exodus 7,8-25
Vertaling
8JHWH zei tegen Mozes en tegen Aäron:
9Als Farao tot jullie spreekt:
'Jullie, geef een wonderteken!'
zeg dan tegen Aäron:
'Neem je staf en werp die neer voor Farao'
dan wordt het een draak.
10Mozes kwam met Aäron bij Farao
en ze deden zoals JHWH had geboden.
Aäron wierp zijn staf neer voor Farao en voor zijn dienaren
en het werd een draak.
11Ook Farao riep er wijzen en tovenaars bij
en ook zij, de magiërs van Egypte, deden met hun wichelaarskunsten hetzelfde.
12Ieder wierp zijn staf neer
en het werden draken.
Maar de staf van Aäron verslond hun staven.
13Farao's hart bleef echter verstokt.
Hij luisterde niet naar hen
zoals JHWH had gesproken.

14JHWH zei tegen Mozes:
Verhard is Farao's hart:
Hij weigert het volk te laten gaan.
15Ga in de morgen naar Farao
dan pleegt hij naar buiten, naar het water te gaan.
Je moet je tegenover hem opstellen op de oever van de Stroom.
De staf die in een slang veranderde,
neem die in je hand
16en zeg tegen hem:
'JHWH, de God der Hebreeën had mij naar u toegezonden om te zeggen:
Laat mijn volk gaan
opdat ze mij dienen in de woestijn.
Ziedaar, tot nu toe hebt ge niet geluisterd!
17Zo spreekt JHWH:
Hierdoor zult ge weten dat ik JHWH ben:
Zie, met deze staf in mijn hand ga ik op het water in de Stroom slaan
dan zal het in bloed veranderen.
18De vissen in de Stroom zullen sterven.
Stinkend zal de Stroom worden
en de Egyptenaren zullen het wel laten1
om water uit de Stroom te drinken.'
19JHWH zei tegen Mozes:
Zeg tegen Aäron:
'Neem je staf op
en strek je hand uit over het water in Egypte
over zijn rivieren, over zijn stromen, over zijn vijvers
en over elke wateropslagplaats die er is;
dan wordt het bloed.'
Bloed zal er zijn in het hele land Egypte
Zowel in houten als in stenen bakken.
20Zo deden Mozes en Aäron,
volgens wat JHWH had geboden.
Hij hief zijn staf omhoog
en sloeg op het water in de Stroom
voor Farao's ogen en voor de ogen van zijn dienaren.
Al het water in de Stroom veranderde in bloed
21de vissen in de Stroom stierven
de Stroom ging stinken
en de Egyptenaren konden het water in de Stroom niet meer drinken.
Bloed was er in heel het land Egypte.
22Maar de magiërs van Egypte deden hetzelfde met hun wichelaarskunsten
en het hart van Farao bleef verstokt.
Hij luisterde niet naar hen
zoals JHWH had gesproken.
23Farao wendde zich om en ging zijn huis binnen.
Hij nam ook dit niet ter harte.
24Alle Egyptenaren begonnen rondom de Stroom naar drinkwater te graven
want ze konden niet drinken van het water van de Stroom.
25Zeven volle dagen gingen voorbij
nadat JHWH de Stroom die slag had toegebracht.
Noten
1Deze vondst is van de NBV overgenomen.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Vierde zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 7,8-25 [OT] , Ex. 7,8-25 [OT-alt]

Vierde zondag van de Veertig dagen - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kron. 36,14-23 [OT]
Luc. 15,11-32 [Evangelie]
Ex. 7,8-25 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 833; Colofon