aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Exodus 7,1-7
1JHWH zei tegen Mozes:
Zie toch, ik stel jou als God voor Farao.
Aäron je broer zal er zijn als je profeet.
2Jij moet alles wat ik je gebied, spreken
maar tot Farao zal je broer Aäron spreken
dat die de kinderen van Israël uit zijn land moet laten gaan.
3Ikzelf echter zal het hart van Farao verstokken
en ik zal in veelheid mijn tekenen en mijn wonderwerken verrichten
in het land Egypte.
4En, hoort Farao niet naar jullie
dan leg ik mijn hand op Egypte.
dan laat ik mijn legerscharen1
mijn volk, de kinderen van Israël
uittrekken uit het land Egypte
met grote gerichtsdaden.
5Dan zullen de Egyptenaren weten
dat ik JHWH ben:
als ik mijn hand uitstrek over Egypte
en de kinderen van Israël laat uittrekken uit hun midden.
6Mozes en Aäron deden zoals JHWH hun had geboden
zo deden ze.
7Mozes nu was tachtig jaar
en Aäron drieëntachtig jaar oud
toen zij spraken tot Farao.
Noten
1Vgl. het epitheton ornans Zebaoth dat de NBV ten onrechte vertaalt met 'hemelse machten' (Vgl. www.BijbelVertalen.nl onder 'Zebaoth'.

Afdrukken | vertaling door kad | bij Derde zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 626; Colofon