aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Ex. 19,1-11 [OT] --
Jes. 50,4-7 [OT] --
Pr. 3,1-13 [OT] Tijden-lied
Ex. 20,1-17 [OT] --
Rom. 7,14-25 [Epistel] --
1Petr. 3,18-22 [Epistel] --
Gen. 9,8-17 [OT] --
2Kor. 6,1-10 [Epistel] --
2Kor. 5,17-21 [Epistel] --
Jes. 58,1-10 [OT] --
Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
2Kon. 5,1-15 [OT] --
Mar. 1,29-39 [Evangelie] Genezingen
Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Mar. 1,14-20 [Evangelie] --
Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Onderzoek: Gebruik van Skype
Skype is een programma dat gratis is te downloaden vanaf www.skype.com. Het wordt gebruikt op (Windows/Apple) PC's, tablets en smartphones (iPhone, Android).
Met Skype kan iedereen die online is gratis telefoneren, met of zonder videobeeld (als men over een webcam beschikt).
Met Skype kan men eenvoudig contact maken voor overleg over een vertaling, of zelfs met meerderen een 'conferentie' houden en besluiten nemen, zonder veel gereis en zonder kosten.
Deze enquete wil onderzoeken of de vertalers die actief zijn op www.schriftlezing.nl behoefte hebben aan onderling contact en overleg over de vertalingen.
Zulk overleg is nu al mogelijk d.m.v. emailverkeer, maar het kan sneller en directer met Skype. Een nadeel kan zijn dat men het 'oog in oog' staan met een collega als onplezierig wordt ervaren: bent u er wel op gekleed?
Als er behoefte is aan overleg, kunnen we een Skype functie in de site inbouwen.
Als u alle rondjes heeft ingevuld, klikt u op 'Verzenden'.

Om aan een enquete mee te kunnen doen moet u eerst ingelogd zijn.
U kunt zich linksboven inloggen of aanmelden.

Poll aangevraagd door Peter op 4 Oct 2012 20:38:04
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 58; Colofon