aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Bekijk het Oecumenisch Leesrooster
Vanaf 1 month terug tot 3 month vooruit.
Datum Naam Teksten
25-11-2018 10e van de herfst Sef. 1,14-18, Sef. 2,1-3, Op. 1,1-8
02-12-2018 1e van Advent Zach. 14,4-9, Op. 8
09-12-2018 2e van Advent Mal. 3,1-4, Op. 10
16-12-2018 3e van de Advent Sef. 3,14-20, Op. 12,1-17
23-12-2018 4e van de Advent Mi. 5,1-6, Op. 14,1-13
24-12-2018 Kerstnacht Jes. 8,23-23, Jes. 9,1-7, Luc. 2,1-20
25-12-2018 Kerstdag Jes. 52,7-10, Joh. 1,1-14
30-12-2018 Zondag na Kerst Jes. 61,10-11, Jes. 62,1-3, Luc. 2,33-40
01-01-2019 Naamgeving Num. 6,22-27, Luc. 2,21
06-01-2019 Epifanie Jes. 60,1-6, Ef. 3,1-12
13-01-2019 1e na Epifanie Jes. 40,1-11, Luc. 3,15-22
20-01-2019 2e na Epifanie Jes. 62,1-5, Est. 2,1-23, 1Kor. 12,1-11
27-01-2019 3e na Epifanie Jes. 61,1-9, Est. 3,1-15, 1Kor. 12,12-27
03-02-2019 4e na Epifanie Jer. 1,4-10, Est. 4,1-17, 1Kor. 12,27-31
10-02-2019 5e na Epifanie Jes. 6,1-8, Est. 5,1-15, Est. 6,1-11, 1Kor. 15,1-11
17-02-2019 6e na Epifanie Jer. 17,5-10, Est. 7,1-10, Est. 8,1-2
24-02-2019 7e na Epifanie
03-03-2019 8e na Epifanie
06-03-2019 Aswoensdag
10-03-2019 1e van de 40 dagen
13-03-2019 Biddag
17-03-2019 2e van de 40 dagen

Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 416; Colofon