aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Aswoensdag | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Bekijk het Oecumenisch Leesrooster
Vanaf 1 month terug tot 3 month vooruit.
Datum Naam Teksten
26-01-2020 3e na Epifanie Jes. 49,1-7, Mat. 4,12-25
02-02-2020 4e na Epifanie Sef. 2,3-3, Sef. 3,9-13, Mat. 5,1-12
09-02-2020 5e na Epifanie Jes. 43,8-13, Ex. 1,1-22, Mat. 5,13-16
16-02-2020 6e na Epifanie Deut. 30,15-20, Ex. 2,1-10, Mat. 5,17-26
23-02-2020 7e na Epifanie Ex. 22,20-26, Ex. 2,11-25, Mat. 5,33-48
26-02-2020 Aswoensdag Joël 2,12-19, Mat. 6,1-6, Mat. 6,16-21
01-03-2020 1e van de 40 dagen Gen. 2,15-25, Gen. 3,1-9, Ex. 3,1-18, Mat. 4,1-11
08-03-2020 2e van de 40 dagen Ex. 24,12-18, Ex. 4,18-31, Mat. 17,1-9
11-03-2020 Biddag Pr. 2,20-26, Mat. 7,7-28
15-03-2020 3e van de 40 dagen Ex. 17,1-7, Ex. 6,2-30, Ex. 7,1-7, Joh. 4,5-26
22-03-2020 4e van de 40 dagen 1Sam. 16,1-13, Ex. 7,8-25, Joh. 9,1-13, Joh. 9,26-39
29-03-2020 5e van de 40 dagen Ez. 37,1-14, Ex. 9,13-35, Joh. 11,17-44
05-04-2020 6e van de 40 dagen Palmzondag Jes. 50,4-7, Ex. 11,1-10, Mat. 21,1-17
09-04-2020 Witte Donderdag Ex. 12,15-20, Ex. 12,1-28, Mat. 26,30-46
10-04-2020 Goede Vrijdag Ex. 12,21-28, Ex. 12,29-42, Mat. 26,47-75, Mat. 27,1-61
11-04-2020 Paasnacht Ex. 14,15-31, Ez. 36,24-28, Gen. 1,1-31, Gen. 22,1-18, Jes. 54,4-14, Jes. 55,1-11, Sef. 3,12-20, Mat. 28,1-10
12-04-2020 Pasen Ex. 14,9-14, Ex. 14,15-31, Joh. 20,1-18
19-04-2020 2e van Pasen Gen. 8,6-16, Ex. 15,22-27, Ex. 16,1-27, 1Petr. 1,1-9
26-04-2020 3e van Pasen Jes. 43,1-13, Ex. 16,28-36, Ex. 17,1-7, 1Petr. 1,10-23
03-05-2020 4e van Pasen Neh. 9,6-15, Ex. 17,8-16, 1Petr. 2,19-25
10-05-2020 5e van Pasen Deut. 6,20-25, Ex. 19,1-25, 1Petr. 2,1-10
17-05-2020 6e van Pasen Jes. 41,17-20, Ex. 20,1-21, 1Petr. 3,8-18
21-05-2020 Hemelvaart Dan. 7,9-10, Dan. 7,13-14, Ex. 20,22-24, Ef. 1,17-23

Deze site heeft 253 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 451; Colofon