aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Bekijk het Oecumenisch Leesrooster
Vanaf 1 maand terug tot 3 maanden vooruit.
Datum Naam Teksten
07-11-2021 8e van de herfst Lev. 19,1-18 [OT], Jer. 50,4-7 [OT-alt], Joh. 10,1-16 [Evangelie]
14-11-2021 9e van de herfst Ex. 30,11-16 [OT], Joh. 10,22-30 [Evangelie]
21-11-2021 10e van de herfst Sef. 1,14-18 [OT], Sef. 2,1-3 [OT], Joh. 10,31-42 [Evangelie]
28-11-2021 1e van de Advent Zach. 14,4-9 [OT], Luc. 1,1-25 [Evangelie], Luc. 1,5-25 [Evangelie]
05-12-2021 2e van de Advent Mal. 3,1-4 [OT], Luc. 1,26-38 [Evangelie]
05-12-2021 2e van de Advent Mal. 3,1-4 [OT], Luc. 1,26-38 [Evangelie]
12-12-2021 3e van de Advent Sef. 3,14-20 [OT], Luc. 1,39-56 [Evangelie]
19-12-2021 4e van de Advent Mi. 5,1-6 [OT], Luc. 1,57-80 [Evangelie]
24-12-2021 Kerstavond Jes. 8,23-23 [OT], Jes. 9,1-7 [OT], Luc. 2,1-20 [Evangelie]
25-12-2021 Kerstdag Jes. 52,7-10 [OT], Joh. 1,1-18 [Evangelie]
26-12-2021 Stefanus 2e Kerstdag Jer. 26,1-15 [OT], Mat. 23,34-39 [Evangelie]
01-01-2022 8e Kerstdag Naamgeving
02-01-2022 Epifanie Gal. 3,26-29 [Epistel], Gal. 4,1-7 [Epistel]
09-01-2022 1e na Epifanie Doop van de Heer
16-01-2022 2e na Epifanie
23-01-2022 3e na Epifanie
30-01-2022 4e na Epifanie
06-02-2022 5e na Epifanie
13-02-2022 6e na Epifanie
20-02-2022 7e na Epifanie
27-02-2022 8e na Epifanie
02-03-2022 Aswoensdag

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 69; Colofon