aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Auteursgegevens
Gebruikersnaam jaap goorhuis
Naam Jaap Goorhuis
Adres Moune Ein 4, 9214VR Smalle Ee
Stuur bericht aan jaap goorhuis
CV Profiel Jaap Goorhuis.
--upload 12 niet gevonden--
emerituspredikant van de Protestantse Kerk sinds september 2011
predikant te Groningen sinds 1995.
Predikant te Assen van 1982 tot 1995
Van 1978 tot 1982 pastoraal medewerker Opsterland-Noord.
Van 1970 tot 1978 staflid vormingscentrum Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers te Kortehemmen.
Was redactielid De Eerste Dag, nu nog scribent.
Studie: Groningen en Amsterdam.
Vakken: Godsdienstwijsbegeerte en ethiek, Oude Testament, praktische theologie.
Voorzitter van de Dirk Monshouwerstichting.
Publicaties op het terrein van liturgie, bijbelse— en systematische theologie.
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 154; Colofon