aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Auteursgegevens
Gebruikersnaam Gerda
Naam Gerda van Deelen
Adres Graaf Janlaan 24, 3818DZ Amersfoort
Stuur bericht aan Gerda
CV Ik ben afgestudeerd aan de VU (ERT) met een thesis over de doop in de brieven van Paulus, bij prof. dr. Martin C. de Boer en prof. dr. Bert-Jan Lietaert-Peerbolte. Qua denken, exegese en vertaalmethode kan ik beter uit de voeten met de Amsterdamse school dan met de historisch-kritische benadering, een dilemma waar ik in mijn thesis mee heb geworsteld. In mijn thesis heb ik de methode van Vernon Robbins gebruikt, met als synthetische aanvulling: het doorlichten van een tekst vanuit het perspectief van het dominante beeld (K. H. Miskotte!), als het ware de opgeheven banier van de brief.  Ook ben ik bezig met methodologische bezinning rond het Nieuwe Testamentische onderzoek. Ik beschouw de verschillende tekstvarianten (in navolging van Origines) als onderdeel van de levende traditie van de koinonia, die iets zeggen over de interpretatiegeschiedenis.

Momenteel ben ik bezig met een promotie-onderzoek naar de methode van interpretatie van de Schrift bij Willem Barnard, waarbij de vraag naar de rol van de liturgie centraal staat.
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 196; Colofon