aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Auteursgegevens
Gebruikersnaam harrypals
Naam Harry Pals
Adres Van Lidth de Jeudestraat 2, 3581GH Utrecht
Stuur bericht aan harrypals
CV Predikant van de oecumenische gemeente die samenkomt in de Janskerk in Utrecht (voortgekomen uit het studentenpastoraat).
Ik ben vanaf het begin van mijn predikantschap (1983) altijd bezig met bijbelvertalingen, ik heb vaak zelf werkvertalingen gemaakt. Ik ben steeds verder opgeschoven van 'hebraiserende' vertalingen naar 'vertalingen om voor te lezen', met frisse hedendaagse taal en tegelijk met blijvende aandacht voor trefwoorden en woorden die bijbels-theologisch van belang zijn ('aarde/land', 'zoon','dag' enz.).
Ik heb lang het ontstaan van de NBV alleen van terzijde gevolgd, had er toch wel verwachting van... Ik ben zwaar teleurgesteld door het gebrek aan bijbels-theologische diepgang van de vertaling. Daarom maak ik graag gebruik van de Naardense bijbel en van deze site — ik werk mee als vertaler NT en coordinator van de NT-vertalers. Het is wel moeilijker geworden om met andere vertalingen dan de NBV te komen, omdat die vertaling gezien wordt als de meest moderne vertaling, gemakkelijk toegankelijk en breed gedragen. Ik vind het argument van toegankelijkheid voor een argeloos zondags kerkvolk ook wel sterk. Sinds een aantal jaren bewerk ik de NBV voor liturgisch gebruik, vooral door grondwoorden en voor de uitleg bepalende woorden en wendingen te laten horen.  
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 117; Colofon