aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
enkele kanttekeningen als corrector
i.h.a. een nauwkeurige en goed voorleesbare vertaling
enkele suggesties ter overweging:
1: én tooi einai' zou ik niet tot van 'egeneto' afhankelijk hoofdwerkwoord maken, maar in een bijzin weergeven met bijv. 'terwijl...'
2: is de aanvoegende wijs niet te licht voor de krachtige inzet van het gebed?; ik vind het ook onnodig ouderwets; misschien 'laat...'
4: 'pas' staat ook in vs. 10, ik zou beiden keren iets met 'allen' laten klinken, dus 'alwie'

In de vss. 5, 8, 11 en 12 staat 2 x een futurum en in vs. 13 1 x, het zou verbindend werken als dat op dezelfde manier met een vorm van 'zullen' vertaald kan worden; dan is het 'zullen geven' van de vader uit de hemel' een duidelijker apotheose

7: 'esoothen' eig. 'van binnenuit', kan hier wel
7: 'paidia': 'kinderen' of 'knechten'? het laatste ligt meer voor de hand, gezien het werk waar de vriend om vraagt; in vs. 13 staat 'teknoi' voor 'kinderen'
8:'ei' misschien niet vertalen met 'al', maar gewoon met 'als'
8: 'omdat het zijn vriend is' moet wel achter het zinsdeel ervoor staan om het doorlopende verband duidelijk te maken, komma pas hierna
8: hoort 'gewekt' niet bij 'onbeschaamdheid'? 'dia' dan 'door'
9: in het moderne Nederlands is de meervouds —t niet meer nodig, lijkt me
11: het eerste 'hem' staat er niet, kan ook wel weg
11: in het 2e zinsdeel mis ik 'in plaats van een vis'
13: waarom een lidwoord toegevoegd bij 'heilíge Geest'?
13: aan het slot een vraagteken? een uitroepteken zou passender zijn!

Bericht: 2000 01 01 00:00:00 | Auteur: harrypals
Reacties: nog geen reacties
Deze site heeft 247 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 32; Colofon