aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Ik vind het een mooie vertaling.
De tekst is niet altijd eenvoudig, hulde!
Een paar kanttekeningen:
Je houd de aanvoegende wijs in de verzen 10 en 11 lang vol, conform het Grieks.
Maar gebruikelijk Nederlands levert dat voor mijn gevoel niet op.
Nu ben ik er zelf zeker geen voorstander van om elke aanvoegende wijs te vertalen met 'laat... enz' zoals NBV doet.
Dat is ook lelijk. Maar je zou hier na vers 10 denk ik ook met een nieuwe hoofdzin kunnen beginnen en dan in de indicatief:

11 Die wend zich af van het kwaad
en doet het goede,
(die) zoekt de vrede en jaagt die na.

Zou dat kunnen?
Verder in vers 14: misschien dat de optativus (paschoito) nog iets meer benaderd wordt wanneer je vertaalt: Maar al zouden jullie toch moeten lijden...
En vers 15 misschien iets eenvoudiger: Laat je door hen geen angst aanjagen, noch in verwarring brengen, maar ...
Tenslotte in vers 15: je vertaalt de imperativus 'heiligt' correct, maar het 'wees' vind ik niet zo mooi. Kan je het werkwoord hier niet gewoon weglaten, evenals in het Grieks? Dan zou het worden:  ... maar heiligt Christus in jullie harten als Heer, altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in je (mooier dan jullie, want dan staat er twee keer 'jullie' vlak na elkaar) is aan een ieder die jullie rekenschap vraagt.
Overigens heb ik begrepen dat in de huidige spellingsregels de imperativus pluralis niet meer met een t geschreven behoeft te worden. Je zou die dus ook weg kunnen laten.

Bericht: 2000 01 01 00:00:00 | Auteur: jaap goorhuis
Reacties: nog geen reacties
Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 49; Colofon