aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2017
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2017
In de bestuursvergadering van 6 april 2018 is het financieel jaarverslag goedgekeurd.
U vindt dit verslag via balans ult 2017.pdf en resultaat 2017.pdf

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling is geregistreerd. Dit betekent dat donaties aan de stichting volgens de daarvoor geldende regels bij het doen van de belastingaangifte in mindering kunnen worden gebracht.

Bericht 8 Apr 2018 12:37:53 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 200; Colofon