aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Studiedag met dr. Sam Janse over geweld in de bijbel
Dr. Sam Janse zal spreken over het vertalen van en omgaan met geweldsteksten in de bijbel op vrijdag 6 april 2018,  tijdens de jaarlijks studiedag van de Monshouwerstichting in de Taborkerk te Ede.
Het recente islamitische geweld roept bij christenen een reeds lang sluimerende vraag wakker: hoe zit het met het geweld in onze christelijke traditie en ook in onze gezaghebbende heilige Schriften? We kijken dan met name naar het Oude Testament en dat is lastig. We hadden na de oorlog net weer de waarde van de Hebreeuwse Bijbel ontdekt en nu komen er van alle kanten beschuldigingen aan het adres van dit boek. Het zou een 'bloedboek' zijn, een aaneenrijging van moord en doodslag.

Het is goed om als theologen onszelf en de gemeente te wapenen tegen dit soort makkelijke aantijgingen, maar het is ook nodig om de kritische vragen ter harte te nemen. Hoe kan de God die liefde is, gebieden om hele steden, stammen en volken uit te roeien, vrouwen en kinderen incluis? Aan de hand van concrete bijbelgedeelten gaat dr. Sam Janse met ons op deze vragen in.

Kent u anderen die wellicht ook in deze studiedag zijn geïnteresseerd? Ook zij zijn na aanmelding van harte welkom.

Plaats van samenkomst is de Taborkerk te Ede, Prinsesselaan 8,  6713 PX
Zie de routebeschrijving Taborkerk Ede.pdf!
Aanvang 10.30 uur en kosten (inclusief lunch): € 10,-, graag contant te betalen bij aanvang.
Opgave bij: gerbenhwestra@gmail.com

Inlichtingen bij Leen de Ronde, tel. 06-28302624; ronde@solcon.nl

Bericht 4 Feb 2018 16:17:49 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 415; Colofon