aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van Pasen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Begroting 2018
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2018 van de Dirk Monshouwer Stichting
December 2017

De financiering van de leerstoel is ook voor dit jaar gedekt door ondersteuning vanuit de VuVereniging waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn. De begroting 2018.pdf en de toelichting daarop spreken voor zich zelf.
Ook langs deze weg danken wij allen die ook in het bijna afgelopen jaar door hun donatie het werk van de stichting hebben ondersteund.

Willem Pel
Penningmeester Dirk Monshouwer Stichting

Bericht 8 Dec 2017 14:18:05 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 468; Colofon