aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Ex. 19,1-11 [OT] --
Jes. 50,4-7 [OT] --
Pr. 3,1-13 [OT] Tijden-lied
Ex. 20,1-17 [OT] --
Rom. 7,14-25 [Epistel] --
2Petr. 1,16-21 [Epistel] --
1Petr. 3,18-22 [Epistel] --
Gen. 9,8-17 [OT] --
2Kor. 6,1-10 [Epistel] --
2Kor. 5,17-21 [Epistel] --
Jes. 58,1-10 [OT] --
Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
2Kon. 5,1-15 [OT] --
Mar. 1,29-39 [Evangelie] Genezingen
Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Mar. 1,14-20 [Evangelie] --
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
...een vertaling op de site zetten?
De Procedure
De sitecoördinator voor de roosterdagen geeft ook aan welke vertalingen er voor die dag worden verwacht. Hij doet dat door een 'lege vertaling' aan te maken met de + knop in de rubriek Bijbelvertalingen. Hij maakt daarmee een vertaling zonder tekst, maar wel met een aanduiding van datum, boek en verzen.
De vertaalcoördinator hoeft zelf geen nieuwe vertaling in te voeren, maar vult deze 'lege vertaling' aan door in de balk onderaan de lege vertaling te klikken op 'wijzigen' en gegevens over de vertaler en de corrector in te vullen.
Dit resulteert in emails naar de vertalers als de dag nadert dat de vertaling er moet zijn.
De vertaler vult ten slotte deze 'lege vertaling' met zijn vertaling door de 'lege vertaling' te wijzigen en zijn tekst toe te voegen. Een vertaler maakt dus in principe nooit zelf een nieuwe vertaling aan met de + knop!.


De Handeling
Auteurs kunnen daarnaast ook zelf 'extra' vertalingen op de site zetten met de knop + in de rubriek Bijbelvertalingen. Dit kan nodig zijn als de 'lege vertalingen' nog niet beschikbaar zijn.

U ziet achtereenvolgens de volgende vragen:

1 Datum — hiermee geeft u aan voor welke datum deze vertaling bedoeld is. De datum geeft u op met nummers en wel als dag maand jaar, bijv 3 5 2006 voor 3 mei 2006. 3-5-2006 mag ook. Geeft u naast de eigen vertaling een alternatieve vertaling (NBG, SV, Naardense Bijbel, etc.) dan laat u de datum achterwege. De verwijzing naar het alternatief verschijnt automatisch bij uw vertaling.
Na de datum kan een volgnummer worden vermeld: bijv. 1 voor 4e Advent en 2 voor Kerstavond. Hiermee blijven de lezingen onderscheiden naar gebruik op één datum.
2 Soort lezing — U maakt hier een keuze voor de plaats van de lezing in de liturgie.
3 Auteur — Kies de auteur die voor deze vertaling verantwoordelijk is. Staat zijn naam niet in de lijst (bijv. Maarten Luther) dan kiest u geen auteur, maar maakt daarvan een aantekening in het vak Inleiding.
4 Co-auteur — Kies de naam van de persoon die de vertaling moet corrigeren.
5 Titel — Hier kan een korte omschrijving van de pericoop gegeven worden, bijv. 'de doop van Jezus in de Jordaan'.
6 Boek — Kies hier het boek van uw keuze uit de lijst.
Mocht u een (apocrief, nieuw) boek willen toevoegen, dan kunt u dat met de knop 'nieuw boek' rechts van het keuzemenu. Vul daar Naam, afkorting, volgnr in de lijst met sorteringen (vanaf 100 is vrij...) en het aantal hoofdstukken van het boek in.
8 Hoofdstuk — Hier vult u het hoofdstuk in, of niets indien het boek geen hoofdstukken heeft.
9 Van vers — Het eerste vers van de pericoop (of niets, als het hele hoofdstuk bedoeld is)
10 Tot vers — Het laatste vers van de pericoop (of niets, als het hele hoofdstuk bedoeld is)
11 Inleiding — Hier kan aanvullende informatie over de vertaling, geraadpleegde bronnen, achtergrond informatie bij de tekst, etc. ingevuld worden.
12 Inhoud — De eigenlijke vertaling zelf.

Voor technische gegevens over de velden 11 en 12: zie ook '...een tekst maken?'.

NB
— Tabs (of het 'is-gelijk' teken, '=') kunnen worden gebruikt om de tekst kolometrisch uit te lijnen.
Voor overige blanke ruimte worden alleen spaties gebruikt.


Voorbeeld van invoer voor het veld Inhoud:

1=Wee de herders{Vgl. voor de hele perikoop Ez. 34,1-16.}, die het vee van mijn weide
=verloren laten gaan en verstrooien! spreuk van JHWH.
2=Daarom, zo zegt JHWH, de god van Israël
=tot de herders die mijn volk weiden:{Lett. herders die herder zijn voor mijn volk. Zelfde dubbele gebruik in vs. 4. JD}
==Jullie verstrooien mijn vee, en drijven [de schapen] uit elkaar,
==en jullie zoeken ze niet op!
==Kijk, ik zal jullie opzoeken
==met de slechtheid van jullie daden! spreuk van JHWH.Dit wordt weergegeven als:

1Wee de herders1 , die het vee van mijn weide
verloren laten gaan en verstrooien! spreuk van JHWH.
2Daarom, zo zegt JHWH, de god van Israël
tot de herders die mijn volk weiden2
Jullie verstrooien mijn vee, en drijven [de schapen] uit elkaar,
en jullie zoeken ze niet op!
Kijk, ik zal jullie opzoeken
met de slechtheid van jullie daden! spreuk van JHWH.

P.S. U kunt de DM stichting wijzen op goede vertalers. Neem daartoe contact op met de coördinatoren van de vertaalteams. Voor het OT: Willem Pel en voor het NT: Leen de Ronde
Noten
1Vgl. voor de hele perikoop Ez. 34,1-16.
2Lett. herders die herder zijn voor mijn volk. Zelfde dubbele gebruik in vs. 4. JD
Bericht 19 May 2019 21:43:46 | Auteur: Peter
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 56; Colofon