aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
...een tekst maken?
In de rubrieken met een groen plus-teken kun je een tekst toevoegen.
Maar wat moet daar in staan?
Een tekst heeft een aantal grafische kenmerken, zoals vet, cursief, een link, een voetnoot. Hoe doet u dat?

Op dit moment worden de volgende elementen ondersteund:

1. met hekjes geeft u aan dat de tekst tussen de hekjes vet moet worden weergegeven: #vet# wordt dus vet.
2. met tildes geeft u aan dat de tekst tussen de tildes cursief moet worden weergegeven: ~cursief~ wordt dus cursief.
3. met underscores geeft u aan dat de tekst tussen underscores moet worden onderstreept: _onderstrepen_ wordt dus onderstrepen.

Met een backslash  voor een teken kunt u aangeven dat een , of _ niet als begin van een string wordt gezien, maar als het teken zelf: # wordt dan weergeven als , ~ als en \_ als _ .

4. Een 'soft hyphen' of facultatief afbreekstreepje kan worden ingevoegd met de code [ — ] . Dit wordt alleen aan het einde van een zin een min teken als er afgebroken moet worden.

5. Een lege regel wordt weergegeven als een lege regel.

6. Bijzondere vermelding gelden de Godsnamen.
Wanneer deze met hoofdletters geschreven worden, dan wordt vanaf de tweede letter klein-kapitaal gebruikt:
Voorbeeld: HEER wordt HEER, maar Heer blijft Heer.

7. Voetnoten worden tussen accolades in de tekst geplaatst. De voetnoot wordt per tekst vervangen door een volgnummer, en de inhoud komt onderaan de pagina.
Voetnoten komen alleen voor in Bijbelvertalingen1 .

8. De icoontjes die de functies van de site weergeven kunnen in een tekst worden geplaatst met het commando {- letter -}, bijv. {-d-} voor d.
de volgende letters kunnen worden gebruikt:
d pijl omlaag, zoals in de linker kolom om meer artikelen te zien
— stopbord, om een tekst naar het archief te verplaatsen
X X-bord, om een tekst definitief te verwijderen
G moersleutel, om een tekst te wijzigen
+ +-bord, om een tekst toe te voegen.

9. Een tekst kan met { = = } als code worden weergegeven. U ziet dan enkel de codering van de tekst, en niet de opgemaakte tekst.

10. In de tekst kunnen links naar andere sites worden geplaatst door tussen accolades een URL en eventueel tekst te plaatsen.
{URL} geeft de URL weer met een link naar die URL,
bijv. {www.debijbel.nl} wordt www.debijbel.nl.
{URL tekst}geeft een link naar de URL in de vorm van tekst,
bijv. {www.bijbelgenootschap.nl Nederlands Bijbel Genootschap} wordt Nederlands Bijbel Genootschap.
Een URL (link) wordt herkend aan een string die begint met 'www.' of met 'http:'.
Een bijzondere link begint met mailto: gevolgd door een email adres en eventueel een naam na een spatie. Hiermee schakelt uw browser uw emailprogramma in en kunt u een emailtje versturen naar de geadresseerde. Bijv. {mailto:pacrom@ziggo.nl Peter Crom} wordt weergegeven als Peter Crom

Als de URL niet wordt herkend is het een voetnoot...

11. In een tekst kunnen ook plaatjes en geluid en andere elementen (programma's, teksten, etc.) worden opgenomen.
Om plaatjes van andere sites weer te geven kunt u de volgende 'link' in de tekst opnemen: {fig URL args} De URL is een internet adres van een plaatje, bijv. {fig http://www.vecip.com/images/bijbel.jpg 50% rechts} wordt weergegeven als:
image
Daarna kunt u argumenten aangeven voor de afbeelding:
links — om het plaatje links weer te geven
rechts — om het plaatje rechts weer te geven
getal — om de breedte in pixels aan te geven
getal% — om de breedte van het plaatje in procenten van de breedte van dit witte tekstvlak weer te geven
enkel — om het plaatje in de tekst ook tot een link naar enkel het plaatje op ware grootte te maken.

Voor links naar andere bestanden dan plaatjes, zie: Hoe kan ik... ...een bestand uploaden?

Er kan ook een tabel in een tekst worden gezet.
De tekst in de tabel komt dan tussen { t } en { /t }
Een tabel bestaat uit cellen, gevormd door kolommen (verticaal) en rijen (horizontaal).
Een nieuwe kolom wordt aangegeven met een sterretje of een uitroepteken.
Een cel die links uitlijnt, begint met een *
Een cel die rechts uitlijnt (voor bedragen) begint met een !
Een nieuwe rij wordt aangegeven met een nieuwe regel.

Als binnen één rij een cel meerder kolommen beslaat,
wordt dat aangegeven met * n + (zonder spaties, met n is aantal kolommen).
Als binnen één kolom een cel meerdere rijen beslaat,
dan begint die cel met * n — (zonder spaties, met n = aantal rijen).
Een cel kan ook meerdere rijen én kolommen beslaan met * n — m + of * m + n —
Noten
1Dit is dus slechts een voorbeeld van een voetnoot
Bericht 3 Mar 2021 14:40:47 | Auteur: Peter
Deze site heeft 244 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 57; Colofon