aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Ex. 19,1-11 [OT] --
Jes. 50,4-7 [OT] --
Pr. 3,1-13 [OT] Tijden-lied
Ex. 20,1-17 [OT] --
Rom. 7,14-25 [Epistel] --
2Petr. 1,16-21 [Epistel] --
1Petr. 3,18-22 [Epistel] --
Gen. 9,8-17 [OT] --
2Kor. 6,1-10 [Epistel] --
2Kor. 5,17-21 [Epistel] --
Jes. 58,1-10 [OT] --
Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
2Kon. 5,1-15 [OT] --
Mar. 1,29-39 [Evangelie] Genezingen
Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Mar. 1,14-20 [Evangelie] --
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belastingdienst als een het Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.
Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: Monshouwer
Wij ontvangen van de VUvereniging voor de jaren 2020-2023 een substantiele jaarlijkse bijdrage als tegemoetkoming in het honorarium en de kosten van de leerstoelhouder. Wij zijn de Vuvereniging daarvoor zeer erkentelijk. Meer gegevens over de vereniging en de door deze georganiseerde activiteiten vindt u op hun site VUvereniging.
Dat is evenwel onvoldoende zonder ook bijdragen van gebruikers van onze websites en andere ondersteuners van onze stichting.
We zien ook uw bijdrage graag tegemoet op rekening
NL77 INGB 0009 3204 31 t.n.v.
Dirk Monshouwer Stichting, Ede.
-
Bericht 15 Feb 2021 14:39:30 | Auteur: doddy
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 58; Colofon