aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belasting­dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel­ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.

Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: Monshouwer

We zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening
NL77 INGB 0009 3204 31 t.n.v.
Dirk Monshouwer Stichting, Ede.

Bericht 10 Apr 2018 10:59:13 | Auteur: doddy
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 601; Colofon