aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Gift of donatie
Voor het werk van de Dirk Monshouwer Stichting, waaronder het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie, is geld nodig.
ANBI_FC_schaduw.jpg We zijn erkend door de belastingdienst als een het Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.
Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: Monshouwer.
Hoewel de stichting geen "grote ANBI" is in de zin van de wet hebben wij wel onze gegevens vermeld op het door de belastingdienst daarvoor ontworpen formulier. Dit formulier vindt u hier: Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.pdf

Wij ontvangen van de VU-vereniging voor de jaren 2020-2023 een substantiƫle jaarlijkse bijdrage als tegemoetkoming in het honorarium en de kosten van de leerstoelhouder. Wij zijn de VU-vereniging daarvoor zeer erkentelijk. Meer gegevens over de vereniging en de door deze georganiseerde activiteiten vindt u op hun site VUvereniging.
Dat is evenwel onvoldoende zonder ook bijdragen van gebruikers van onze websites en andere ondersteuners van onze stichting.
We zien ook uw bijdrage graag tegemoet op rekening
NL77 INGB 0009 3204 31 t.n.v. Dirk Monshouwer Stichting, Ede.
Bericht 4 Mar 2021 11:18:46 | Auteur: doddy
Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 315; Colofon