aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belasting­dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel­ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.

Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: Monshouwer

We zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening
NL77 INGB 0009 3204 31 t.n.v.
Dirk Monshouwer Stichting, Ede.

Bericht 10 Apr 2018 10:59:13 | Auteur: doddy
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 411; Colofon