aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
NT studiedag op woensdag 15 juni 2022
Elk jaar wordt er op de Hattemse Studiedagen aandacht besteed aan het Oude Testament. Pieter Lugtigheid en Wout van der Spek, twee deelnemers aan deze studiedagen, zagen graag ook aandacht voor het Nieuwe Testament
Zij vonden de hoogleraren Bert Jan Lietaert Peerbolte (Nieuwe Testament) en Joep Dubbink (Bijbelse Theologie) bereid om twee bijdragen te leveren:
— Bert-Jan Lietaert Peerbolte zal spreken over 'Het evangelie van Johannes en de joden';
— Joep Dubbink zal het hebben over 'Oudtestamentisch achtergronden van het Johannesevangelie
U wordt van harte uitgenodigd.

Datum: woensdag 15 juni 2022
Tijd: 10.00-16.00 uur
Plaats: VU, Amsterdam; 15e verdieping, vleugel A, kamer 37
Kosten: € 25,00, over te maken op het gironummer van de Dirk Monshouwer Stichting: NL 77 INGB 0009 3204 31 onder vermelding van NT studiedag.
Aanmelden: bij dr. Wout van der Spek, e-mail: wvdspek@hetnet.nl
Bericht 30 Apr 2022 11:24:09 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 233 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 248; Colofon