aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Studiedag over Bijbelvertalen op vrijdag 20 mei 2022 te Ede
Kan ´Amsterdams vertalen´ nog iets toevoegen aan de NBV21...?
In najaar 2021 verscheen de NBV21 als een grondige herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling.
Meer dan 12.000 bijbelplaatsen zijn gewijzigd. In het spanningsveld tussen 'brontaal-getrouw' en 'doeltaal-gericht' lijkt de brontaal nu krachtiger door te klinken. Dit komt o.a. tot uiting in meer aandacht voor (locale) concordantie en minder omschrijvend vertalen.
Is de NBV21 daarmee ook het ideale medium voor liturgie en leerhuis, voor persoonlijke bijbelstudie en kerkelijke verkondiging geworden? Daarover zijn de meningen nog altijd verdeeld. Juist waar de uitgangspunten elkaar in theorie naderen, worden ook de verschillen in de praktijk spannender.

Met dit gegeven als uitgangspunt belegt de Dirk Monshouwerstichting op vrijdag 20 mei 2022 te Ede een studiedag Bijbelvertalen. Prof. dr. Joep Dubbink houdt een evaluerend referaat en vertaler ds. Leen de Ronde zal daar een eerste reactie op geven. Vervolgens gaan we aan de hand van een tweetal concrete teksten uit OT en NT vergelijkend vanuit de NBV, de NBV21 en een `Amsterdamse vertaling´ met elkaar in gesprek, ook te volgen voor hen die niet in de bijbeltalen thuis zijn.

Plaats: Taborkerk, Prinsesselaan 8 te Ede.
Datum: vrijdag 20 mei 2022; 10.30 — 15.00 uur. Koffie vanaf 10.00 uur.
Kosten: € 12,— inclusief koffie, thee en lunch. Ter plekke te voldoen.
Opgave bij: gerbenhwestra@gmail.com of leenderonde58@gmail.com
Bericht 12 Apr 2022 13:43:16 | Auteur: Nico Riemersma
Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 57; Colofon