aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Primeur: online preekteam vanaf dinsdag 25 mei 2021
In deze coronatijd is het bijna niet mogelijk om samen te komen. Daarom bieden wij, de Dirk Monshouwerstichting samen met de Stichting 'De Nieuwe Bijbelschool', nu een alternatief om met elkaar de bijbelteksten voor de eerstkomende zondag, van het Oecumenisch Leesrooster, te bespreken.
Rond de cyclus Johannes 3-10, de alternatieve lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster van zondag Trinitatis (30 mei 2021) t/m 10de zondag van de herfst (21 november 2021) organiseren wij een online preekteam. We bieden een wekelijks uur aan van 9.00 – 10.00 uur op dinsdagochtend, bedoeld voor alle voorgangers die niet iedere week de tijd vinden voor eigen vertaling en exegese, of die het gesprek met collega´s hierover missen. Zo ontstaan met de vinger bij de grondtekst de beste ideeën voor de preek.

De Zoom-sessie zelf bestaat uit vijf onderdelen:
(1) Voorlezen van de vertaling van de desbetreffende perikoop.
(2) Uitwisselen van eerste reacties op de perikoop.
(3) Korte toelichting op de vertaling
(4) Exegetische opmerkingen door de exegeet van dienst.
(5) Gesprek over focus van de preek.
Als de groep te groot wordt, gaan we in kleinere groepjes uiteen.
Het te behandelen tekstgedeelte + de link wordt de zaterdag voorafgaand aan de Zoom-sessie per mail toegezonden.

Officeel beginnen we op dinsdag 25 mei 2021 om 9.00 uur. Meld je aan voor zaterdag 1 mei via exegese@schriftlezing.nl.
Bericht 4 Mar 2021 15:00:51 | Auteur: Peter
Deze site heeft 246 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 27; Colofon