aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Verslag leerstoel VU Bijbelse Theologie 2019
Met veel genoegen presenteert het bestuur hier het verslag dat Prof. Dr. Joep Dubbink, die de bijzondere leerstoel Bijbelse Theologie aan de VU bekleedt, over het afgelopen jaar 2019 heeft opgesteld.
Dit verslag is door het bestuur en door het curatorium van de leerstoel besproken.
Bij de curatoren is veel waardering  voor al het werk dat Prof. Dubbink in een kleine aanstelling doet. Het feit dat hij voor allerlei dingen gevraagd wordt (onderwijs, promotiecommissies, scripties), werkt naar twee kanten goed uit: het is een blijk van een erkenning voor de leerstoelhouder, maar het verstevigt ook de positie van de leerstoel in de faculteit, mede door zijn loyale opstelling wanneer dit soort dingen van hem gevraagd worden.

Vanuit het bestuur van de Dirk Monshouwer Stichting willen we Joep met dit verslag geluk wensen en hem voor het lopende jaar – ondanks de huidige corona-situatie – weer een mooi studiejaar met studenten en collega’s toewensen.

Klik hier voor verslag leerstoel 2019.pdf.
Bericht 24 Mar 2020 10:16:51 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 88; Colofon