aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
studiedagen
Voor allen die interesse hebben in bijbel vertalen en bijbelse theologie zal nu op vrijdag 9 oktober 2020 de jaarlijkse studiedag van de Dirk Monshouwers Stichting plaats vinden.

Over de jaarlijkse studiedagen in Hattem (2-4 november) zal begin september een beslissing worden genomen.
Het onderwerp betreft het boek Klaagliederen en zal ingeleid word door Hendrik Jan Bosman naar aanleiding van zijn proefschrift: Prosodic Influence on the Text Syntax of Lamentations https://research.vu.nl/en/publications/prosodic-influence-on-the-text-syntax-of-lamentations


Klaagliederen is een zeer poëticale en ook dramatische tekst. De auteur zoekt naar een gelovige duiding van de gebeurtenissen rond de verwoesting van de eerste tempel in 586 v. Chr.
Vandaar: Geloven als alles kapot is...!   Vragen die geen enkel gelovig mens onberoerd laten.

De inleider zal zich concentreren op het middendeel, nl. Klaagliederen 3. Hoe is de opbouw van deze tekst? Welke bewegingen voltrekken zich hier ?  Waar komen we op uit ?
En dan zijn er natuurlijk ook de vragen in het geheel van de bijbelse theologie: Is het antwoord van de Klaagliederen op de ramp die het (verbonds)volk treft mogelijk ook nog het onze?

Na de lunch worden enkele passages uit de Hebreeuwse bijbel toegelicht, om met name zicht te krijgen op de bijzondere betekenis van de werkwoordsvormen in poëtische teksten.
Gaan in dit soort poëticale teksten de regels van de Hebreeuwse grammatica verschuiven?

Deze studiedag  vindt plaats op vrijdag 8 mei in de Taborkerk, Prinsesselaan 8,  6713 PX Ede
van 11.00 tot 15.00 uur. Inloop vanaf 10.30 uur. Kosten € 20,— , waarbij lunch inbegrepen. Ter plaatse te voldoen.
De Taborkerk bevindt zich op loopafstand van het station Ede-Wageningen. Een routebeschrijving naar de Taborkerk vindt u bij deze link route taborkerk 2020.docx.
Eventueel alleen het morgenprogramma bijwonen is ook mogelijk.

Aanmelden graag per E-Mail bij Ds Gerben Westra,  gerbenhwestra@gmail.com
Informatie te verkrijgen bij: Ds Leen de Ronde,  email: ronde@solcon.nl , tel 06-28302624

Bericht 2 Jun 2020 12:13:02 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 245 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 162; Colofon