aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Begroting 2020
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2020 van de Dirk Monshouwer Stichting
Februari 2020

De financiering van de leerstoel is voor dit jaar voldoende gedekt. De ondersteuning vanuit de VuVereniging is weer hervat voor een lager bedrag dan voorheen. Gelukkig hebben wij ook een bijdrage gekregen van het Juynboll fonds. Wij zijn voor deze bijdragen aan de geldgevers dank verschuldigd. De begroting en de toelichting daarop spreken verder voor zich zelf. Het bestuur zal zich inspannen om in de loop van het boekjaar 2020 alsnog verdere financiële ondersteuning te vinden.
Langs deze weg danken wij allen die ook in het afgelopen jaar door hun donatie hun betrokkenheid bij het werk van de stichting hebben getoond.

begroting 2020.pdf

Willem Pel
Penningmeester Dirk Monshouwer Stichting

Bericht 8 Feb 2020 14:36:31 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 36; Colofon