aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Hattemse Exegesedagen
Drie dagen Hebreeuws lezen en vertalen onder leiding van Prof. Dr. J. Dubbink en Prof. Dr. E. Talstra
We prijzen ons gelukkig dat inmiddels al weer meerdere jaren Prof. Dr.Joep Dubbink en Prof. Dr. Eep Talstra ons hebben begeleid in deze Hattemse Exegese dagen. Ook dit jaar weer van maandag 4  november 13.00 uur tot woensdag 6 november 13.00 uur. Gedurende drie dagen is dat intensief aan het werk zijn in goed gezelschap in een prachtige omgeving. De Zandkreek, waar we verblijven, is een kampeerhuis gelegen in de bossen aan de Koeweg 17 in 8051 PM Hattem

We hopen van harte zowel oudgedienden als nieuwelingen te ontmoeten.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:

Ries Nieuwkoop, ries.nieuwkoop@gmail.com

Aanmelding geschiedt door overmaking van een bedrag van € 100,00 (all-in!) naar
IBAN  NL81 TRIO 0198 5303 23 t.n.v. Ries Nieuwkoop ovm Hattemse exegese dagen.
Daarmee is de aanmelding bevestigd. In volgorde van aanmelding (= betaling) ben je genoteerd  tot het Leerhuis vol is geboekt.

We hebben plaats voor ongeveer 20 deelnemers.

We lezen onderstaande gedeelten uit het boek Exodus die op het leesrooster staan in 2020 tussen Pasen en Pinksteren.

Exodus 14:15-15:21 Doortocht en lied van Mozes           Paasochtend
Exodus 15:22-16:27 Woestijntocht en manna
Exodus 17:8-16  Toen kwam Amalek
Exodus 19  Bij de Sinaï
Exodus 20:1-21 De Tien Woorden
Exodus 20:22-24 Geen goden van goud en zilver; altaar   Hemelvaart
Exodus 23:1-17  Rechtsregels, zowel sociaal als liturgisch
Exodus 24  Verbondsluiting                                 Pinksteren

Bericht 19 Aug 2019 10:02:38 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 30; Colofon