aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Overlijden Karel Deurloo
Op 3 juni ontvingen wij bericht dat prof. dr. Karel Deurloo is overleden. Op 15 maart 2001 was hij bij de oprichting van de Dirk Monshouwer Stichting de eerste voorzitter van het bestuur.
Hij heeft een belangrijke rol gespeeld en bekleedde ook als eerste de bijzondere leerstoel Bijbelse Theologie die de stichting onderhoudt aan de VU.
Joep Dubbink schreef een In Memoriam voor de website van de Faculteit Religie en Theologie.
Piet van Midden heeft in zijn Efemeride van 3 juni aandacht geschonken aan het grote belang dat Karel Deurloo hechtte aan de Bijbelse Theologie.
Vooruitlopend op een meer inhoudelijke waardering van het werk dat Karel voor de stichting heeft verricht hebben wij een link opgenomen naar deze Efemeride

Te zijner nagedachtenis is er een herdenkingsdienst op vrijdag 7 juni 14:00 uur in de Thomaskerk te Amsterdam.

Bericht 6 Jun 2019 17:38:52 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 614; Colofon