aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2018
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2017
Het bestuur van de stichting heeft het financieel jaarverslag over 2018 goedgekeurd.
U vindt dit verslag via  balans 2018.pdf, resultaat 2018.pdf en toelichting cijfers 2018.pdf

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling is geregistreerd. Dit betekent dat donaties aan de stichting volgens de daarvoor geldende regels bij het doen van de belastingaangifte in mindering kunnen worden gebracht.

Bericht 22 Mar 2019 12:53:17 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 252 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 340; Colofon