aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 2,1-5 De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Studiedag van de Dirk Monshouwer Stichting
Vrijdag 10 mei 2019 in de Taborkerk te Ede


Opwekkingsverhalen… hoe in hun context te vertalen?
De jaarlijkse studie— en vertaaldag van de stichting zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 10 mei 2019 in de Taborkerk te Ede. Een concrete Bijbeltekst, Lucas 7,11-17, is het uitgangspunt.
Hoe vertaal je bv. hier  ἱκανὸς  (v.12) of   λόγος οὗτος (v.17)?
De inleider, Nico Riemersma,  schrijft hierover zelf:

Op vrijdag 10 mei 2019 staat het verhaal centraal dat bekend staat als ‘De opwekking van de jongeling van Naïn’ (Lucas 7,11-17). Twee andere dodenopwekkingsverhalen horen daarbij: 1 Koningen 17,17-24, het verhaal van een dodenopwekking  door de profeet Elia, en Vita Apollonii IV,45, het verhaal van een dodenopwekking door de wijze Apollonius van Tyana. Ook aan deze twee dodenopwekkingsverhalen zal ik aandacht besteden. Maar we beginnen natuurlijk met het vertalen van de Griekse tekst en kijken naar een aantal andere vertalingen. Het zou fijn zijn, als u voordien al even naar de tekst gekeken hebt en zelf een vertaling hebt gemaakt. Daarna willen we kijken naar de plaats van Lucas 7,11-17 in het Lucasevangelie; ik begin met de presentatie van mijn visie op de structuur van het Lucasevangelie. Ik eindig met het bespreking van de vraag hoe een dergelijk wonderverhaal te lezen. Er zijn goede redenen om te beweren dat Lucas dit wonderverhaal presenteert als een gelijkenis.

Iedereen die het vertalen van de bijbel als een nooit afgesloten uitdaging ervaart, is van harte uitgenodigd op vrijdag 10 mei 2019 in de Taborkerk, Prinsesselaan 8, 6711 PX  te Ede, van 10.30 tot 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.00 uur. Kosten: € 10,— (inclusief lunch), ter plekke contant te voldoen.
Voorafgaande aanmelding is noodzakelijk per email bij de voorzitter van de Dirk Monshouwer Stichting: gerbenhwestra@gmail.com. U vindt hier route Taborkerk Ede 2019.pdf een routebeschrijving naar de Taborkerk.
Nadere informatie ook bij hem te verkrijgen, telefoon 0318 65 56 61.


Personalia
Nico Riemersma is predikant in Den Haag-Zuidwest, geassocieerd onderzoeker van de PThU en docent Nieuwe Testament aan de TVG-cursus in Den Haag. Hij studeerde theologie aan de VU, Amsterdam, hoofdvak: Oude Testament. Is in 2016 aan de Tilburg School of Catholic Theology gepromoveerd op een proefschrift over het verhaal dat vandaag centraal staat: Aan de dode een wonder gedaan: Een exegetisch-hermeneutische studie naar de dodenopwekking in Lucas 7,11-17 in relatie tot 1 Koningen 17,17-24 en Vita Apollonii IV,45 [ACEBT Sup. Series 14, Bergambacht 2016]. Hij was gastredacteur van nummer 29 Lucas & Handelingen in de serie Amsterdamse Cahiers voor Exegese en zijn Tradities [Bergambacht  2014]. In 2018 verscheen van zijn hand Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie [Middelburg 2018]. Op zijn website: www.nicoriemersma.nl  kunt u veel van zijn artikelen vinden.

Bericht 9 Apr 2019 12:14:27 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 583; Colofon