aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Begroting 2019
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2019 van de Dirk Monshouwer Stichting
December 2018

De financiering van de leerstoel is voor dit jaar niet voldoende gedekt. De ondersteuning vanuit de VuVereniging van de afgelopen twee jaren, waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn, werd tot onze teleurstelling niet verlengd. De begroting en de toelichting daarop spreken voor zich zelf. Het bestuur zal zich inspannen om in de loop van het boekjaar 2019 alsnog financiële ondersteuning te vinden.
Langs deze weg danken wij allen die ook in het afgelopen jaar door hun donatie hun betrokkenheid bij het werk van de stichting hebben getoond.

begroting 2019.pdf

Willem Pel
Penningmeester Dirk Monshouwer Stichting

Bericht 15 Jul 2019 14:43:18 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 252 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 75; Colofon