aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Luc. 9,28-36 Verheerlijking op de berg
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
De aanstelling van Prof.  Dr. Joep Dubbink als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit (0,2 FTE) is voor de tweede maal voor vijf jaar verlengd. Wij ontvingen daarover recent bericht.
Daarmee erkent de VU het belang van het vak Bijbelse Theologie in het totale onderwijsaanbod van de faculteit Religie en Theologie. De wijze waarop Prof. Dubbink dit onderwijs gestalte heeft gegeven heeft daarbij zeker een belangrijke rol gespeeld naast de andere activiteiten die hij voor de faculteit heeft verricht.

Het curatorium van de leerstoel en bestuur van de Dirk Monshouwer Stichting hebben zich ten zeerste ingespannen om het belang van de leerstoel te onderstrepen en wij prijzen ons gelukkig dat dit tot het door ons gewenste resultaat heeft geleid.

Wij feliciteren Prof Dubbink dan ook van harte met deze herbenoeming.

Het bestuur van de Dirk Monshouwer Stichting

Bericht 7 Aug 2018 10:20:36 | Auteur: WillemP
Deze site heeft 255 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 693; Colofon