aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Rom. 12,6-16 over de werking van genadegaven
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
Studiedag met dr. Sam Janse over geweld in de bijbel
Dr. Sam Janse zal spreken over het vertalen van en omgaan met geweldsteksten in de bijbel op vrijdag 6 april 2018,  tijdens de jaarlijks studiedag van de Monshouwerstichting in de Taborkerk te Ede.
Het recente islamitische geweld roept bij christenen een reeds lang sluimerende vraag wakker: hoe zit het met het geweld in onze christelijke traditie en ook in onze gezaghebbende heilige Schriften? We kijken dan met name naar het Oude Testament en dat is lastig. We hadden na de oorlog net weer de w...
Lees meer over Studiedag met dr. Sam Janse over geweld in de bijbel
Vertaaldag over zegen Abram
De jaarlijkse vertaaldag van de Dirk Monshouwer Stichting, 11 mei 2017, was gewijd aan slechts een half bijbelvers; maar wat voor vers: de slotzin van de zegen van Abram.
De weergave van die zegen in de NBV (2004) met 'Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij' deed zacht gezegd nogal wat stof opwaaien. Op de vertaaldag gaf Jaap van Dorp, vertaler bij Nederlands Bijbelgenootschap, uitvoerig toelichting, met onder andere een overzicht van 450 jaar ...
Lees meer over Vertaaldag over zegen Abram
Begroting 2018
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2018 van de Dirk Monshouwer Stichting
December 2017

De financiering van de leerstoel is ook voor dit jaar gedekt door ondersteuning vanuit de VuVereniging waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn. De begroting 2018.pdf en de toelichting daarop spreken voor zich zelf.
Ook langs deze we...
Lees meer over Begroting 2018
Jaarverslag leerstoel over 2016
Op 5 mei 2017 heeft het Curatorium van de Dirk Monshouwer leerstoel het jaarverslag van de leerstoelhouder, prof. dr. Joep Dubbink, besproken. Het gesprek leverde nog enkele bijstellingen op, en het definitieve Jaarverslag Dirk Monshouwer Leerstoel 2016 v3.pdf w
Lees meer over Jaarverslag leerstoel over 2016
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2016
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2016
In de bestuursvergadering van 31 maart 2017 is het financieel jaarverslag goedgekeurd.
U vindt dit verslag via jaarverslag 2016.pdf

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beo...
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2016
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belasting­dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel­ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken. ...
Lees meer over Ondersteuning
Deze site heeft 262 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 403; Colofon