aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2018
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2018
Het bestuur van de stichting heeft het financieel jaarverslag over 2018 goedgekeurd.
U vindt dit verslag via balans 2018.pdf, resultaat 2018.pdf en toelichting cijfers 2018.pdf

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling is geregistreerd. Dit betekent dat donaties aan de stichti...
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2018
Jaarverslag Leerstoel Bijbelse Theologie
Later dan u van ons gewend bent is het jaarverslag van de leerstoel thans gereed en besproken in het curatorium van de leerstoel en het bestuur van de Dirk Monshouwer Stichting.
Het gehele verslag over het jaar 2018 is hier verslag_leerstoel_2018.pdf te vinden.
Lees meer over Jaarverslag Leerstoel Bijbelse Theologie
...een vertaling op de site zetten?
De Procedure
De sitecoördinator voor de roosterdagen geeft ook aan welke vertalingen er voor die dag worden verwacht. Hij doet dat door een 'lege vertaling' aan te maken met de {-+-} knop in de rubriek Bijbelvertalingen. Hij maakt daarmee een vertaling zonder tekst, maar wel met een aanduiding v...
Lees meer over ...een vertaling op de site zetten?
Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
De aanstelling van Prof. Dr. Joep Dubbink als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit (0,2 FTE) is voor de tweede maal voor vijf jaar verlengd. Wij ontvingen daarover recent bericht.
Daarmee erkent de VU het belang van het vak Bijbelse Theologie in het totale onderwijsaanbod van de faculteit Religie en Theologie. De wijze waarop Prof. Dubbink dit onderwijs gestalte heeft gegeven heeft daarbij zeker een belangrijke rol gespeeld naast de andere activiteiten die hij voor de faculte...
Lees meer over Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
Promotie M. La Rip
Op 16 november promoveerde aan de VU de uit Myanmar afkomstige predikant/theoloog M. La Rip. Promotor was 'onze' prof. dr. Joep Dubbink.
Dr. La Rip promoveerde op een proefschrift getiteld: 'Intertribal Hermeneutics in the Context of Myanmar'.
Het proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een exegese van teksten uit Jeremia (Jer. 4,19-31 en 13, 20-27), het tweede deel is een verslag van twee leesgroepen d...
Lees meer over Promotie M. La Rip
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belasting[-]dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel[-]ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.

Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: Monshouwer

We zie...
Lees meer over Ondersteuning
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 427; Colofon