aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
Jaarverslag Leerstoel Bijbelse Theologie
Later dan u van ons gewend bent is het jaarverslag van de leerstoel thans gereed en besproken in het curatorium van de leerstoel en het bestuur van de Dirk Monshouwer Stichting.
Het gehele verslag over het jaar 2018 is hier verslag_leerstoel_2018.pdf te vinden.
Lees meer over Jaarverslag Leerstoel Bijbelse Theologie
Waarom in hemelsnaam moet een predikant Hebreeuws en Grieks kunnen
Op woensdag 6 november is er op de PThU te Amsterdam een debat tussen de predikanten Jan Offringa (netwerk Liberaal Christendom) en Ad van Nieuwpoort (stichting de Nieuwe Bijbelschool).
‘Hoeft niet’ tegenover ‘het kan niet zonder’: mis het niet. Van 15:00 tot 16:30 uur, borrel na afloop. Meer informatie en aanmelden:
Lees meer over Waarom in hemelsnaam moet een predikant Hebreeuws en Grieks kunnen
Hattemse Exegesedagen
Drie dagen Hebreeuws lezen en vertalen onder leiding van Prof. Dr. J. Dubbink en Prof. Dr. E. Talstra
We prijzen ons gelukkig dat inmiddels al weer meerdere jaren Prof. Dr.Joep Dubbink en Prof. Dr. Eep Talstra ons hebben begeleid in deze Hattemse Exegese dagen. Ook dit jaar weer van maandag 4 november 13.00 uur tot woensdag 6 november 13.00 uur. Gedurende drie dagen is dat intensief aan het werk ...
Lees meer over Hattemse Exegesedagen
Begroting 2019
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2019 van de Dirk Monshouwer Stichting
December 2018

De financiering van de leerstoel is voor dit jaar niet voldoende gedekt. De ondersteuning vanuit de VuVereniging van de afgelopen twee jaren, waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn, werd tot onze teleurstelling niet verlengd. De begroting en de toelichting daarop spreken voor zich...
Lees meer over Begroting 2019
Overlijden Karel Deurloo
Op 3 juni ontvingen wij bericht dat prof. dr. Karel Deurloo is overleden. Op 15 maart 2001 was hij bij de oprichting van de Dirk Monshouwer Stichting de eerste voorzitter van het bestuur.
Hij heeft een belangrijke rol gespeeld en bekleedde ook als eerste de bijzondere leerstoel Bijbelse Theologie die de stichting onderhoudt aan de VU.
Joep Dubbink schreef een {https://www.frt.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2019/apr-jun/190605-in-memoriam-prof-dr-ka-deurloo...
Lees meer over Overlijden Karel Deurloo
...een vertaling op de site zetten?
De Procedure
De sitecoördinator voor de roosterdagen geeft ook aan welke vertalingen er voor die dag worden verwacht. Hij doet dat door een 'lege vertaling' aan te maken met de {-+-} knop in de rubriek Bijbelvertalingen. Hij maakt daarmee een vertaling zonder tekst, maar wel met een aanduiding v...
Lees meer over ...een vertaling op de site zetten?
Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
De aanstelling van Prof. Dr. Joep Dubbink als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit (0,2 FTE) is voor de tweede maal voor vijf jaar verlengd. Wij ontvingen daarover recent bericht.
Daarmee erkent de VU het belang van het vak Bijbelse Theologie in het totale onderwijsaanbod van de faculteit Religie en Theologie. De wijze waarop Prof. Dubbink dit onderwijs gestalte heeft gegeven heeft daarbij zeker een belangrijke rol gespeeld naast de andere activiteiten die hij voor de faculte...
Lees meer over Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belasting[-]dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel[-]ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.

Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: Monshouwer

We zie...
Lees meer over Ondersteuning
Deze site heeft 252 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 75; Colofon