aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belastingdienst als een het Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.

Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: Monshouwer

Wij ontvange...
Lees meer over Ondersteuning
Jaarverslag Leerstoel Bijbelse Theologie 2018
Later dan u van ons gewend bent is het jaarverslag van de leerstoel thans gereed en besproken in het curatorium van de leerstoel en het bestuur van de Dirk Monshouwer Stichting.
Het gehele verslag over het jaar 2018 is hier verslag_leerstoel_2018.pdf te vinden.
Lees meer over Jaarverslag Leerstoel Bijbelse Theologie 2018
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2019
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2018
Het bestuur van de stichting heeft het financieel jaarverslag over 2019 goedgekeurd.
U vindt dit verslag bij financieel verslag 2019.pdf

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling is geregistreerd. Dit betekent dat donaties aan de stichting v...
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2019
Begroting 2020
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2020 van de Dirk Monshouwer Stichting
Februari 2020

De financiering van de leerstoel is voor dit jaar voldoende gedekt. De ondersteuning vanuit de VuVereniging is weer hervat voor een lager bedrag dan voorheen. Gelukkig hebben wij ook een bijdrage gekregen van het Juynboll fonds. Wij zijn voor deze bijdragen aan de geldgevers dank ve...
Lees meer over Begroting 2020
Amsterdamse Cahiers 33: Exodus
Vanaf zondag 9 februari tot en met Pinksteren staan lezingen uit Exodus op het rooster. Het jongste nummer van de Amsterdamse Cahiers is aan dit bijbelboek gewijd. Het is te bestellen via info@societashebraica.nl. De prijs bedraagt € 19,75 + € 2,= verzendkosten.
-
In het boek Exodus klopt het hart van de Hebreeuwse Bijbel. Hier wordt duidelijk met wat voor God Israël te maken heeft. Hier wordt verhaald van grootse daden en hier worden richtlijnen gegeven die de eeuwen en vele culturele overgangen hebben doorstaan.
Tegelijkertijd stelt het de a...
Lees meer over Amsterdamse Cahiers 33: Exodus
Promotie M. La Rip
Op 16 november 2018 promoveerde aan de VU de uit Myanmar afkomstige predikant/theoloog M. La Rip. Promotor was 'onze' prof. dr. Joep Dubbink.
Dr. La Rip promoveerde op een proefschrift getiteld: 'Intertribal Hermeneutics in the Context of Myanmar'.
Het proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een exegese van teksten uit Jeremia (Jer. 4,19-31 en 13, 20-27), het tweede deel is een verslag van twee leesgroepen d...
Lees meer over Promotie M. La Rip
Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
De aanstelling van Prof. Dr. Joep Dubbink als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit (0,2 FTE) is voor de tweede maal voor vijf jaar verlengd. Wij ontvingen daarover recent bericht.
Daarmee erkent de VU het belang van het vak Bijbelse Theologie in het totale onderwijsaanbod van de faculteit Religie en Theologie. De wijze waarop Prof. Dubbink dit onderwijs gestalte heeft gegeven heeft daarbij zeker een belangrijke rol gespeeld naast de andere activiteiten die hij voor de faculte...
Lees meer over Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
Deze site heeft 253 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 108; Colofon