aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
studiedagen
Voor allen die interesse hebben in bijbel vertalen en bijbelse theologie zal nu op vrijdag 9 oktober 2020 de jaarlijkse studiedag van de Dirk Monshouwers Stichting plaats vinden.

Over de jaarlijkse studiedagen in Hattem (2-4 november) zal begin september een beslissing worden genomen.

Het onderwerp betreft het boek Klaagliederen en zal ingeleid word door Hendrik Jan Bosman naar aanleiding van zijn proefschrift: Prosodic Influence on the Text Syntax of Lamentations https://research.vu.nl/en/publications/prosodic-influence-on-the-text-syntax-of-lamentations


Klaagliederen is...
Lees meer over studiedagen
De tekst mag het zeggen - ter gedachtenis van Karel Deurloo
Op 1 juni 2019 overleed Karel Adriaan Deurloo (1936-2019), een van de meest spraakmakende bijbelwetenschappers in de afgelopen halve eeuw in Nederland. Om hem te gedenken verscheen een boekje, geschreven door Joep Dubbink, leerstoelhouder van de Monshouwerstichting.
-Deurloo's manier van bijbeluitleg was verrassend, actueel en voor generaties bijbellezers inspirerend. Daarbij ging het hem altijd om wat de tekst te zeggen heeft. De tekst heeft een eigen stem die de lezer ook nu aanspreekt.

Dit boek volgt het spoor van zijn vele publicaties en ...
Lees meer over De tekst mag het zeggen - ter gedachtenis van Karel Deurloo
Verslag leerstoel VU Bijbelse Theologie 2019
Met veel genoegen presenteert het bestuur hier het verslag dat Prof. Dr. Joep Dubbink, die de bijzondere leerstoel Bijbelse Theologie aan de VU bekleedt, over het afgelopen jaar 2019 heeft opgesteld.
Dit verslag is door het bestuur en door het curatorium van de leerstoel besproken.
Bij de curatoren is veel waardering voor al het werk dat Prof. Dubbink in een kleine aanstelling doet. Het feit dat hij voor allerlei dingen gevraagd wordt (onderwijs, promotiecommissies, scripties), werkt naar twe...
Lees meer over Verslag leerstoel VU Bijbelse Theologie 2019
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belastingdienst als een het Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.

Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: Monshouwer

Wij ontvange...
Lees meer over Ondersteuning
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2019
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2018
Het bestuur van de stichting heeft het financieel jaarverslag over 2019 goedgekeurd.
U vindt dit verslag bij financieel verslag 2019.pdf

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling is geregistreerd. Dit betekent dat donaties aan de stichting v...
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2019
Begroting 2020
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2020 van de Dirk Monshouwer Stichting
Februari 2020

De financiering van de leerstoel is voor dit jaar voldoende gedekt. De ondersteuning vanuit de VuVereniging is weer hervat voor een lager bedrag dan voorheen. Gelukkig hebben wij ook een bijdrage gekregen van het Juynboll fonds. Wij zijn voor deze bijdragen aan de geldgevers dank ve...
Lees meer over Begroting 2020
Deze site heeft 245 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 148; Colofon