aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 21 augustus 2022
Lucas 13,22-30
Vertaling
22 En hij trok verder door steden en dorpen
terwijl hij onderricht gaf
en een tocht maakte naar Jeruzalem

23 en iemand zei tot hem
Heer, als het weinigen zijn die gered worden?
En hij zei tot hen:

24 vecht ervoor om binnen te gaan
door de smalle deur, want velen, zo zeg ik jullie,
zullen proberen binnen te komen
maar er niet in slagen.

25 Vanaf dat de huisheer is opgestaan
en de deur af zal sluiten,
en jullie dus buiten zullen staan
en op de deur gaan kloppen  zeggend:
heer, doe ons open! –
en hij in antwoord jullie zal zeggen;
ik weet niet vanwaar jullie zijn...,

26 dan zullen jullie gaan zeggen:
we zaten tegenover u te eten en te drinken
en in onze lanen hebt u onderricht gegeven!

27 En hij zal sprekend tot jullie zeggen:
ik weet niet vanwaar jullie zijn...,
àf van mij, al jullie die onrecht doet!

28 Daar zal geween zijn en knersing der tanden
wanneer jullie aanschouwen zullen
Abraham, Izaak en Jakob en al de profeten
in het koninkrijk Gods, —
maar jullie eruit gegooid.

29 En ze zullen komen uit Oost en West, Noord en Zuid
en ze zullen aanliggen in het koninkrijk Gods

30 en zie er zijn laatsten die eersten zullen zijn
en er zijn eersten die laatsten zullen zijn.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 9 Jun 2022 11:20:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 13,22-30 [Evangelie] De bevrijdende omkeer van het Koninkrijk, Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie] Vanwaar...en waarheen leidt de weg, Luc. 13,22-30 [Evangelie]

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 30,15-21 [OT]
Luc. 13,22-30 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 55; Colofon