aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Rom. 12,6-16 over de werking van genadegaven
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
Jaarverslag leerstoel 2017

Het bestuur van de stichting heeft op 9 maart jl. het jaarverslag van de leerstoelhouder besproken. Voor belangstellenden is het Jaarverslag 2017.pdf als pdf beschikbaar. Lees meer over Jaarverslag leerstoel 2017
Studiedag met dr. Sam Janse over geweld in de bijbel
Dr. Sam Janse zal spreken over het vertalen van en omgaan met geweldsteksten in de bijbel op vrijdag 6 april 2018,  tijdens de jaarlijks studiedag van de Monshouwerstichting in de Taborkerk te Ede.
Het recente islamitische geweld roept bij christenen een reeds lang sluimerende vraag wakker: hoe zit het met het geweld in onze christelijke traditie en ook in onze gezaghebbende heilige Schriften? We kijken dan met name naar het Oude Testament en dat is lastig. We hadden na de oorlog net weer de w...
Lees meer over Studiedag met dr. Sam Janse over geweld in de bijbel
Begroting 2018
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2018 van de Dirk Monshouwer Stichting
December 2017

De financiering van de leerstoel is ook voor dit jaar gedekt door ondersteuning vanuit de VuVereniging waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn. De begroting 2018.pdf en de toelichting daarop spreken voor zich zelf.
Ook langs deze we...
Lees meer over Begroting 2018
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2016
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2016
In de bestuursvergadering van 31 maart 2017 is het financieel jaarverslag goedgekeurd.
U vindt dit verslag via jaarverslag 2016.pdf

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beo...
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2016
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belasting­dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel­ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken. ...
Lees meer over Ondersteuning
...een tekst vinden?
Deze site bevat bijbelvertalingen die door vertalers van de Dirk Monshouwer Stichting gemaakt zijn.
Soms zijn er ook andere vertalingen te vinden, om zo vertalingen met elkaar te kunnen vergelijken.

Er zijn een aantal verschillende methoden om een vertaling te vinden.

1. U kunt klikken op een tekstverwijzing in de linkerkolom in de rubriek Bijbelvertalingen. Deze lijst wordt voor de leesbaarheid niet te lang gehouden: u ziet alleen de meest recente vertalingen. Voor een volled...
Lees meer over ...een tekst vinden?
Deze site heeft 262 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 385; Colofon