aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Sef. 3,9-13 Een bescheiden volk blijft over
Sef. 2,3-3 Zoek JHWH, alle nederigen
Jes. 2,1-5 ‘De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion’
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Bericht voor alle lezers!
Aan de werkvertalingen zoals die op de site worden gepubliceerd zijn ook een aantal commentaren gekoppeld. Die waren tot voor kort alleen toegankelijk voor lezers die waren ingelogd.
Recent bleek me dat veel van onze lezers niet inloggen, hetgeen voor het kennisnemen van de vertalingen ook nooit noodzakelijk was. Maar nu dat betekent dat de commentaren niet worden gezien is dat om begrijpelijke redenen ook jammer.

Daarom is deze beperking weggehaald. Als er bij een ve...
Lees meer over Bericht voor alle lezers!
Commentaren
Vanaf Pinksteren 2015 is het ook mogelijk om Bijbel-commentaren op deze site te plaatsen.
De commentaren vindt u, als u bent aangemeld, in de rubriek 'Commentaar' in de linker kolom. U kunt zonder verdere verplich­tingen via Aanmelden een gebruikersnaam en wachtwoord aan­maken.
Ook zonder in te loggen is bij een vertaalde pericoop ook een verwijzing te vinden als er een bijb...
Lees meer over Commentaren
Jaarverslag en Begroting
Dirk Monshouwer Stichting,
jaarverslag en begrotingToelichting:

ANBI VignetDe donaties zijn afkomstig van 15 personen.  Twee donateurs nemen meer dan 60% van de donaties voor hun rekening. Bij Prof. J.Dubbink is in het verslag...
Lees meer over Jaarverslag en Begroting
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
bericht van de penningmeester
Eind mei 2016 is een oproep gezonden aan allen die zich ooit als lezer bij deze site hebben aangemeld. Bij aanmelding is ook gevraagd naar een e-mail  adres.
Deze oproep had tot doel een bijdrage te vragen voor het in stand houden van de website en leerstoel. Een kopie van het verzonden bericht vindt u wervingsbrief juni 2016.pdf.

Van de driehonderd verzonden e-mails zijn er ongev...
Lees meer over bericht van de penningmeester
De Bijbel in Gewone Taal – overwegingen naar aanleiding van de vertaaldag
twee nieuwe NBG-bijbels in 10 jaar
Sinds 2001 biedt de Dirk Monshouwer Stichting via deze website (en sinds enige tijd ook via www.schriftinuitvoering.nl) vertalingen aan, die beogen een tekst te bieden die dicht bij de grondtekst staat, in leesbaar Nederlands. In die tijd heeft het Nederlands  ...

beperkingen van de BGT
De strijd om de BGT wordt gelukkig minder verbeten gevoerd dan die om de NBV. Dat ligt voor de hand, omdat de NBV ernaar streefde kanselbijbel te worden – iets wat in de Protestantse Kerk in Nederland ook gelukt is. Ondergetekende was daar overigens tegen, maar h...
Lees meer over De Bijbel in Gewone Taal – overwegingen naar aanleiding van de vertaaldag
Deze site heeft 306 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 391; Colofon