aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
Save the days
Inmiddels zijn de data bekend voor de studiedag (vertalersdag) in mei en de Hattemse studiedagen in november 2019
De vertalersdag is vastgesteld op vrijdag 10 mei 2019, wederom in Ede.
De Hattemse studiedagen zullen worden gehouden op 4 t/m 6 november 2019.

Nadere informatie over beide dagen volgt maar voorlopig kunt u deze data vastleggen in uw agenda.
Lees meer over Save the days
Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
De aanstelling van Prof.  Dr. Joep Dubbink als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit (0,2 FTE) is voor de tweede maal voor vijf jaar verlengd. Wij ontvingen daarover recent bericht.
Daarmee erkent de VU het belang van het vak Bijbelse Theologie in het totale onderwijsaanbod van de faculteit Religie en Theologie. De wijze waarop Prof. Dubbink dit onderwijs gestalte heeft gegeven heeft daarbij zeker een belangrijke rol gespeeld naast de andere activiteiten die hij voor de faculte...
Lees meer over Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
Privacy verklaring
Net als alle andere websites die u bezoekt en waarvan u af en toe een bericht ontvangt heeft ook onze stichting een privacyverklaring opgesteld.
De Dirk Monshouwer Stichting, waarvan het secretariaat is gevestigd aan Beatrixlaan 22 6713 PS Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De volledige tekst ziet u hier: Privacyverklaring
Lees meer over
Privacy verklaring
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belasting­dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel­ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken. ...
Lees meer over Ondersteuning
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2017
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2017
In de bestuursvergadering van 6 april 2018 is het financieel jaarverslag goedgekeurd.
U vindt dit verslag via balans ult 2017.pdf en resultaat 2017.pdf

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdie...
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2017
Jaarverslag leerstoel 2017

Het bestuur van de stichting heeft op 9 maart jl. het jaarverslag van de leerstoelhouder besproken. Voor belangstellenden is het Jaarverslag 2017.pdf als pdf beschikbaar. Lees meer over Jaarverslag leerstoel 2017
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 110; Colofon