aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van Pasen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
Studiedag van de Dirk Monshouwer Stichting
Vrijdag 10 mei 2019 in de Taborkerk te Ede


Opwekkingsverhalen… hoe in hun context te vertalen?
De jaarlijkse studie— en vertaaldag van de stichting zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 10 mei 2019 in de Taborkerk te Ede. Een concrete Bijbeltekst, Lucas 7,11-17, is het uitgangspunt.
Hoe ve ...

De inleider, Nico Riemersma, schrijft hierover zelf:

Op vrijdag 10 mei 2019 staat het verhaal centraal dat bekend staat als ‘De opwekking van de jongeling van Naïn’ (Lucas 7,11-17). Twee andere dodenopwekkingsverhalen horen daarbij: 1 Koningen 17,17-24, het verhaal van een dodenopwe...
Lees meer over Studiedag van de Dirk Monshouwer Stichting
Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
De aanstelling van Prof. Dr. Joep Dubbink als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit (0,2 FTE) is voor de tweede maal voor vijf jaar verlengd. Wij ontvingen daarover recent bericht.
Daarmee erkent de VU het belang van het vak Bijbelse Theologie in het totale onderwijsaanbod van de faculteit Religie en Theologie. De wijze waarop Prof. Dubbink dit onderwijs gestalte heeft gegeven heeft daarbij zeker een belangrijke rol gespeeld naast de andere activiteiten die hij voor de faculte...
Lees meer over Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2018
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2017
Het bestuur van de stichting heeft het financieel jaarverslag over 2018 goedgekeurd.
U vindt dit verslag via {up 73}, {up 74} en {up 75}

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling is geregistreerd. Dit betekent dat donati...
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2018
Save the days
Inmiddels zijn de data bekend voor de Hattemse studiedagen in november 2019
De Hattemse studiedagen zullen worden gehouden op 4 t/m 6 november 2019.

Nadere informatie over deze dagen volgt maar voorlopig kunt u de data vastleggen in uw agenda.
Lees meer over Save the days
Begroting 2019
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2019 van de Dirk Monshouwer Stichting
December 2018

De financiering van de leerstoel is voor dit jaar niet voldoende gedekt. De ondersteuning vanuit de VuVereniging van de afgelopen twee jaren, waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn, werd tot onze teleurstelling niet verlengd. De begroting en de toelichting daarop spreken v...
Lees meer over Begroting 2019
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
{up 46 rechts 20%} We zijn erkend door de belasting[-]dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel[-]ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.

Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: ...
Lees meer over Ondersteuning
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 67; Colofon