aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Luc. 18,9-14 de gerechtvaardigde
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Vertaaldag over zegen Abram
De jaarlijkse vertaaldag van de Dirk Monshouwer Stichting, 11 mei 2017, was dit jaar gewijd aan slecht een half bijbelvers; maar wat voor vers: de slotzin van de zegen van Abram.
De weergave van die zegen in de NBV (2004) met 'Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij' deed zacht gezegd nogal wat stof opwaaien. Op de vertaaldag gaf Jaap van Dorp, vertaler bij Nederlands Bijbelgenootschap, uitvoerig toelichting, met onder andere een overzicht van 450 jaar ...
Lees meer over Vertaaldag over zegen Abram
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2016
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2016
In de bestuursvergadering van 31 maart 2017 is het financieel jaarverslag goedgekeurd.
U vindt dit verslag via jaarverslag 2016.pdf
ANBI VignetFinancieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2016
Commentaren
Vanaf Pinksteren 2015 is het ook mogelijk om Bijbel-commentaren op deze site te plaatsen.
De commentaren vindt u, als u bent aangemeld, in de rubriek 'Commentaar' in de linker kolom. U kunt zonder verdere verplich­tingen via Aanmelden een gebruikersnaam en wachtwoord aan­maken.
Ook zonder in te loggen is bij een vertaalde pericoop ook een verwijzing te vinden als er een bijb...
Lees meer over Commentaren
Begroting 2017
Met vreugde presenteren wij de begroting 2017.
Hoewel deze een tekort laat zien is het verheugend dat van de VUvereniging voor twee jaar financiële ondersteuning voor in stand houden van de leerstoel is verkregen.

Ik verwijs u verder graag naar de complete begroting begroting 2017.pdf zoals die door het bestuur is vastgesteld.

Willem Pel
penningmeester Dirk Monshouwer Stichting.
Lees meer over Begroting 2017
...een vertaling op de site zetten?
De Procedure
De sitecoördinator voor de roosterdagen geeft ook aan welke vertalingen er voor die dag worden verwacht. Hij doet dat door een 'lege vertaling' aan te maken met de + knop in de rubriek Bijbelvertalingen. Hij maakt daarmee een vertaling zonder te...
Lees meer over ...een vertaling op de site zetten?
Jaarverslag leerstoel over 2017
Op 5 mei 2017 heeft het Curatorium van de Dirk Monshouwer leerstoel het jaarverslag van de leerstoelhouder, prof. dr. Joep Dubbink, besproken. Het gesprek leverde nog enkele bijstellingen op, en het definitieve Jaarverslag Dirk Monshouwer Leerstoel 2016 v3.pdf w
Lees meer over Jaarverslag leerstoel over 2017
Deze site heeft 265 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 391; Colofon